นายกรัฐมนตรีเวียดนามเข้าร่วมการประชุมสุดยอดฉลองครบรอบ40ปีความสัมพันธ์อาเซียน–แคนาดาและอาเซียน–อียู

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 14 พฤศจิกายน ณ กรุงมะนิลา ประเทศฟิลิปปินส์ ในกรอบการประชุมผู้นำอาเซียนครั้งที่ 31 และการประชุมต่างๆที่เกี่ยวข้อง นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊กได้เข้าร่วมการประชุมสุดยอดฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาและอาเซียน – อียู

ในการประชุมอาเซียน – แคนาดา แคนาดาได้ยืนยันว่า จะประสานงานอย่างใกล้ชิดมากขึ้นกับอาเซียนเพื่อผลักดันการปฏิบัติแผนปฏิบัติการ 2016-2020 ให้มีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการสนับสนุนอาเซียนในการสร้างสรรค์ประชาคมและปรับปรุงบทบาทการเป็นศูนย์กลางของอาเซียนในโครงสร้างของภูมิภาคที่กำลังถูกกำหนดผ่านกลไกต่างๆของอาเซียน โอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำถึง 3 ปัญหาที่ควรให้ความสนใจในการผลักดันความร่วมมือและเสนอให้แคนาดาช่วยอาเซียนยกระดับทักษะความสามารถในการรักษาความมั่นคงทางทะเล การฝึกอบรมผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและถ่ายทอดประสบการณ์ในการแก้ปัญหาการพิพาททางทะเลด้วยกฎหมายสากล

ส่วนในการประชุมสุดยอดฉลองครบรอบ 40 ปีความสัมพันธ์อาเซียน – อียู ผู้นำทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องปฏิบัติแผนปฏิบัติการอาเซียน – อียูระยะปี 2018-2022 ให้มีประสิทธิภาพ ขยายความร่วมมือในด้านเศรษฐกิจ การค้าและการเชื่อมโยง รวมทั้งการมุ่งสู่การบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างอาเซียนกับอียู ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงทัศนะของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาภูมิภาคและโลกที่ต่างให้ความสนใจ ย้ำถึงจุดยืนที่เสมอต้นเสมอปลายของเวียดนามเกี่ยวกับปัญหาปลอดนิวเคลียร์บนคาบสมุทรเกาหลีและยืนยันจุดยืนที่อาเซียนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับทะเลตะวันออก โดยเฉพาะหลักการที่ได้ระบุในแถลงการณ์ร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ 50 เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2017 พร้อมทั้งยืนยันว่า เวียดนามพร้อมร่วมมือกับบรรดาประเทศอาเซียนเพื่อมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อความพยายามร่วมกันเพื่อสันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาของภูมิภาค.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด