นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม WEF - ASEAN 2018

(VOVWORLD) - การที่นาย หูชวนฮว้า และคณะผู้แทนจีนได้เข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกอาเซียนหรือ WEF - ASEAN 2018 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและสนับสนุนของจีนต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ของเวียดนาม
นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม WEF - ASEAN 2018 - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีจีน หูชวนฮว้า (Photo VGP)

วันที่ 11 กันยายน ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีจีน หูชวนฮว้า โดยได้กล่าวว่า การที่นาย หูชวนฮว้า และคณะผู้แทนจีนได้เข้าร่วมการประชุมฟอรั่มเศรษฐกิจโลกอาเซียนหรือ WEF - ASEAN 2018 แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญและสนับสนุนของจีนต่อการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมครั้งนี้ของเวียดนาม ขอให้ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนและปฏิบัติมาตรการผลักดันการค้าทวิภาคีให้พัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน ลดการเสียเปรียบดุลการค้าของเวียดนาม อำนวยความสะดวกให้แก่การนำเข้าสินค้าจากเวียดนาม ลงทุนในโครงการที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในเวียดนาม ขยายความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น คมนาคมขนส่ง การเกษตร สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การเงินและการอุปถัมภ์เงินทุนให้แก่เวียดนาม แสวงหามาตรการลดต้นทุนการผลิตเพื่อส่งเสริมการขนส่งสินค้าทางรถไฟจากเวียดนามผ่านจีนไปยังบรรดาประเทศยุโรป – เอเชีย

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ย้ำว่า ทั้งสองฝ่ายควรปฏิบัติความเข้าใจระหว่างผู้นำระดับสูงของทั้งสองประเทศ “ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานที่ชี้นำการแก้ไขปัญหาทางทะเลระหว่างเวียดนามกับจีน” ให้ความเคารพผลประโยชน์ที่ชอบธรรมและสอดคล้องกับกฎหมายสากล รวมทั้งอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982

นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม WEF - ASEAN 2018 - ảnh 2 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ทาโร โคโนะ (Photo VGP)

ในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่น ทาโร โคโนะ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊กได้แสดงความประสงค์ขยายความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่นและระหว่างภูมิภาคแม่น้ำโขงกับญี่ปุ่น โดยเฉพาะในขณะที่เวียดนามดำรงตำแหน่งผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน – ญี่ปุ่นระยะปี 2018-2021 พร้อมทั้งเสนอให้รัฐมนตรีต่างประเทศญี่ปุ่นให้ความสนใจถึงการขยายความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระหว่างสองประเทศ โดยเฉพาะในด้านที่มีศักยภาพ เช่น ความร่วมมือทางการค้า การลงทุน การฝึกอบรมแหล่งบุคลากร การจัดสรรค์เงินทุนโอดีเอให้แก่เวียดนาม ขยายความร่วมมือในการปฏิรูประเบียบราชการ สนับสนุนเวียดนามสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิก ประสานงานในการปฏิบัติข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิกหรือซีพีทีพีพีและในการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรืออาร์ซีอีพี เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีเวียดนามให้การต้อนรับผู้นำประเทศต่างๆที่เข้าร่วมการประชุม WEF - ASEAN 2018 - ảnh 3 ให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คัง คยอง-ฮวา (Photo VGP)

ส่วนในการให้การต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลี คัง คยอง-ฮวา นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายธำรงการพบปะแลกเปลี่ยนในระดับสูง ประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกด้าน โดยเฉพาะความร่วมมือลงทุน อำนวยความสะดวกให้สินค้าเวียดนาม โดยเฉพาะสินค้าการเกษตรและป่าไม้เจาะตลาดสาธารณรัฐเกาหลี พร้อมทั้งแสดงความประสงค์ว่า สาธารณรัฐเกาหลีจะมีมาตรการที่มีประสิทธิภาพเพื่อช่วยเหลือเวียดนามสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกและสนับสนุนชมรมชาวเวียดนามที่อาศัยในประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ส่วนในการให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีศรีลังกา Ranil Wickremesinghe ทั้งสองท่านได้เห็นพ้องจัดการประชุมอนุกรรมการร่วมทางการค้าครั้งที่ 2 ณ ประเทศเวียดนามเพื่อตรวจสอบและวางมาตรการที่เป็นรูปธรรมเพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าต่างตอบแทนให้บรรลุ 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ให้สิทธิพิเศษและอำนวยความสะดวกเพื่อขยายความร่วมมือในด้านที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพ เช่น การศึกษาและฝึกอบรม โทรคมนาคม ปิโตรเลียม การบิน การขนส่งทางทะเล การแปรรูปและจำหน่ายสินค้าเกษตรและสัตว์น้ำ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม ศิลปะ พุทธศาสนา การกีฬาและการพบปะในระดับเยาวชน เป็นต้น

นายกรัฐมนตรีเวียดนามยังเสนอให้ศรีลังกาส่งเสริมบทบาทที่เข้มแข็งของตน ยกย่องการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือและการบินในทะเลตะวันออก ปฏิบัติตามกฎหมายสากลและแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธี

ส่วนนายกรัฐมนตรีศรีลังกาได้แสดงความประสงค์ว่า จะสถาปานาความสัมพันธ์ระหว่างพรรครัฐบาลศรีลังกากับพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนาม และยืนยันว่า จะประสานงานอย่างใกล้ชิดกับเวียดนามในฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลก โดยเฉพาะในฟอรั่มสหประชาชาติและขบวนการไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใด

ในบ่ายวันเดียวกัน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ให้การต้อนรับรัฐมนตรีช่วยที่ดูแลปัญหาการค้าระหว่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์สหรัฐ Gibert Kaplan โดยย้ำว่า การเยือนเวียดนามครั้งนี้ของรัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์สหรัฐได้เปิดโอกาสใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะในด้านการค้า รัฐบาลเวียดนามให้ความสนใจ รับฟังและพยายามแก้ไขปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสหรัฐ เวียดนามจะปฏิบัตินโยบายที่เสมอต้นเสมอปลายเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่และการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกต่อไป พยายามปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจ ส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการต่างชาติ รวมทั้งสถานประกอบการสหรัฐเข้ามาลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนามอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมุ่งสู่การสร้างความสมดุลในด้านการค้ากับสหรัฐ

ส่วนนาย Gibert Kaplan ได้เผยว่า การเยือนเวียดนามครั้งนี้ก็เพื่อยืนยันถึงคำมั่นของสหรัฐเกี่ยวกับการขยายความร่วมมือกับเวียดนามและมีความประสงค์ที่จะหารือเกี่ยวกับมาตรการขยายความสัมพันธ์ทางการค้าและการลงทุน โดยหวังว่า การเยือนเวียดนามครั้งนี้จะเปิดศักราชใหม่ให้แก่ความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเฉพาะในด้านการค้า.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด