นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กประชุมกับผู้บริหารจังหวัดบิ่งถ่วน

(VOVworld) – จังหวัดบิ่งถวนมีศักยภาพสูงเพราะอยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียน การท่องเที่ยวและการแปรรูปแร่ธาตุ เป็นต้น

(VOVworld) – บ่ายวันที่ 18 เมษายน ณ จ.บิ่งถ่วน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดบิ่งถวนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยประเมินว่า จังหวัดบิ่งถวนมีศักยภาพสูงเพราะอยู่ใกล้กับเขตเศรษฐกิจหลักในภาคใต้ มีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะแก่การพัฒนาเป็นศูนย์กลางด้านพลังงานหมุนเวียน การท่องเที่ยวและการแปรรูปแร่ธาตุ เป็นต้น สำหรับหน้าที่ในเวลาที่จะถึง นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้กำชับให้ทางการจังหวัดฯต้องพยายามบรรลุเป้าหมายด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ได้วางไว้ในปี 2017 เพิ่มจำนวนสถานประกอบการของจังหวัดขึ้นเป็น 7,000 แห่งภายในปี 2020 ยกระดับวิสัยทัศน์เชิงยุทธศาสตร์และการวางผังพัฒนา โดยเฉพาะในเขตริมฝั่งทะเลและการท่องเที่ยว.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด