นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กมีการพบปะทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง

(VOVWORLD) -วันที่ 12 กันยายน นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้มีการพบปะทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ ลีเซียนลุงในโอกาสเดินทางมาเวียดนามเพื่อเข้าร่วมการประชุม WEF ASEAN 2018
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กมีการพบปะทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กมีการพบปะทวิภาคีกับนายกรัฐมนตรีลีเซียนลุง 

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า การเข้าร่วม WEF ASEAN 2018 สะท้อนบทบาทและความรับผิดชอบของสิงคโปร์ในฐานะประธานหมุนเวียนอาเซียน 2018 นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้ย้ำถึงความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและการพบปะเป็นประจำของผู้นำทั้งสองประเทศซึ่งได้มีส่วนร่วมพัฒนาความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ให้มีเสถียรภาพและมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ชื่นชมผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของสิงคโปร์และเสนอให้สิงคโปร์สนับสนุนเวียดนามใช้โอกาสจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการบริหารตัวเมือง การพัฒนาตัวเมือง การถ่ายทอดเทคโนโลยี การลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและศูนย์พัฒนาการทำธุรกิจ start – up เป็นต้น

ส่วนนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ได้ชื่นชมนครใหญ่ๆของเวียดนาม เช่น กรุงฮานอย นครโฮจิมินห์และนครดานังที่ได้เข้าร่วมเครือข่ายนครอัจฉริยะอาเซียนเพื่อส่งเสริมศักยภาพและจุดแข็งเพื่อพัฒนาเป็นตัวเมืองระดับภูมิภาค นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องสนับสนุนชมรมสถานประกอบการของทั้งสองประเทศในการขยายการลงทุนและประกอบธรุกิจระหว่างกัน ประสานงานเพื่อจัดทำกรอบนโยบายที่ปลอดภัย โปร่งใส มีเสถียรภาพ ช่วยแก้ไขอุปสรรคและข้อเสนอต่างๆของสถานประกอบการเพื่อเพิ่มมูลค่การค้าและการลงทุนต่างตอบแทนให้สูงขึ้น

สำหรับปัญหาภูมิภาคและโลก นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เห็นพ้องประสานงานและร่วมมืออย่างใกล้ชิดในอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพึ่งพาตัวเอง ความคิดสร้างสรรค์ ผลักดันความสามัคคี ความเป็นเอกภาพและบทบาทเป็นศูนย์กลางของอาเซียน ธำรงหลักการที่อาเซียนได้เห็นพ้องในปัญหาสำคัญๆที่เกี่ยวข้องกับสันติภาพ  ความมั่นคง เสถียรภาพของภูมิภาค รวมทั้งปัญหาทะเลตะวันออก ค้ำประกันความมั่นคง ความปลอดภัย เสรีภาพในการเดินเรือและการบินและให้ความเคารพกฎหมายสากล ทั้งสองฝ่ายยังเห็นพ้องผลักดันการค้าเสรีและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในปัจจุบัน ประสานงานกับประเทศต่างๆเสร็จสิ้นการเจรจาข้อตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจในทุกด้านในภูมิภาคหรืออาร์ซีอีพี.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด