นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กและรองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 18 มิถุนายน ณ อำเภอเตียนหลาง นครไฮฟอง  นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กพร้อมกับคณะผู้แทนสภาแห่งชาตินครไฮฟองได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพื่อรายงานผลการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กและรองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กพบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง (Photo VGP)

ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนครไฮฟองได้ชื่นชมผลสำเร็จด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงกลาโหมของประเทศภายใต้การนำของพรรค สภาแห่งชาติและการชี้นำอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ส่วนการประชุมครั้งนี้ก็สร้างความประทับใจต่อผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศ โดยเฉพาะการเลื่อนเวลาอนุมัติร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ – เศรษฐกิจพิเศษ

ส่วนนายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้เห็นด้วยกับความคิดเห็นดังกล่าวของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง โดยถือว่า การประชุมครั้งนี้สะท้อนความมีประชาธิปไตยและการเปลี่ยนแปลงใหม่ สะท้อนความปรารถนาและรับฟังความคิดเห็นของประชาชน การเลื่อนเวลาอนุมัติร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวถือเป็นการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนของรัฐบาลและสภาแห่งชาติเพื่อปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้มีคุณภาพมากขึ้น

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ตอบคำถามของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเกี่ยวกับการแก้ไขมติของรัฐบาลเกี่ยวกับการยกเว้นค่าเช่าที่ดินและผิวน้ำสำหรับการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเพื่อให้การใช้พื้นที่เกิดประสิทธิภาพ มีความยุติธรรมและมีความรับผิดชอบมากขึ้นในการปฏิบัตินโยบายสำหรับผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองและต้องปฏิบัติอย่างรวดเร็วมากขึ้น รวมทั้งปัญหาการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของนครไฮฟอง เป็นต้น

ในเช้าวันเดียวกัน รองนายกรัฐมนตรีเวืองดิ่งเหวะพร้อมคณะผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดห่าติ๋งได้ลงพื้นที่พบปะกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในนครห่าติ๋งเพื่อแจ้งผลการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 และรับฟังความคิดเห็นต่างๆจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด