นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับศ.โทมัส วาล์เลลี ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

11 มกราคม 2560 - 15:22:41

นายกรฐมนตรเหงยนซวนฟกใหการตอนรบศ.โทมส วาลเลล ของมหาวทยาลยฮารวารด hinh 0
นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับศ.โทมัส วาล์เลลี ของมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

(VOVworld) – ในการให้การต้อนรับศ.โทมัส วาล์ลาลี จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดของสหรัฐ นายกรัฐมนตรีเวียดนามเหงียนซวนฟุ๊กได้ยืนยันว่า เวียดนามต้องการร่วมมือด้านการศึกษากับสหรัฐ ซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบการศึกษาชั้นนำของโลก ทั้งสองฝ่ายได้พยายามปรับปรุงข้อกำหนดของมหาวิทยาลัย Fulbright Vietnam เพื่อให้กลายเป็นมหาวิทยาลัยตัวอย่างและมีส่วนร่วมผลักดันธุรกิจสตาร์ทอัพ

ส่วนศ.โทมัส วาล์เลลีได้แสดงความปรารถนาว่า รัฐบาลเวียดนามจะสนับสนุนกลไกนโยบายมากขึ้น ฝ่ายสหรัฐกำลังเน้นจัดตั้งกลไกการบริหารและโครงสร้างของมหาวิทยาลัย Fulbright Vietnam ตามรูปแบบที่ทันสมัยที่สุด เช่น รูปแบบการเงินที่ระดมแหล่งพลังต่างๆ ออกแบบและก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้เหมาะสมกับรูปแบบการบริหารของมหาวิทยาลัยและหวังว่าจะพัฒนาเป็นมหาวิทยาลัยฯชั้นนำของภูมิภาคและโลก.

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

ตอบจดหมายท่านผู้ฟังวันที่ 22 เมษายนปี 2017

(VOVworld) - สัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับอีเมล จดหมายและคอมเมนท์ 222 ฉบับจากผู้ฟัง 41 ประเทศและดินแดนทั่วโลก รวมทั้งจดหมายและอีเมลจากผู้ฟังชาวไทย

รายละเอียด

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

ค้นคว้าวัฒนธรรมอาหารในกรุงฮานอยใน 1 วัน (ตอนที่ 3 - อาหารมื้อเย็น)

(VOVworld) - ในชีวิตประจำวันของคนเวียดนาม ช่วงเวลาทานอาหารมื้อค่ำคือช่วงเวลาแห่งการชุมนุมที่อบอุ่นของสมาชิกทุกคนในครอบครัว โดยทุกคนจะทานข้าวและคุยกันอย่างสนุกสนาน ซึ่งเมนูอาหารมื้อคํ่าก็เหมือนเมนูอาหารมื้อเที่ยงที่มักจะเป็นอาหารแบบที่ปรุงทานกันได้ง่ายๆตามครอบครัว