นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเหายาง

(VOVWORLD) - เมื่อคํ่าวันที่ 27 กันยายน ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเหายาง ซึ่งเป็นหนึ่งในศูนย์กลางการผลิตข้าวทางทิศตะวันตกภาคใต้และเป็นหนึ่งใน 4 จังหวัดที่ยากจนที่สุดในเขตที่ราบลุ่มแม่นํ้าโขง
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเหายาง - ảnh 1ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรับมนตรีได้ประชุมกับผู้บริหารจังหวัดเหายาง 

ท่าน เหงวียนซวนฟุกได้กล่าวถึงความสะดวกและอุปสรรคในกระบวนการพัฒนาจังหวัดและมาตรการแก้ไขปัญหาต่างๆในเวลาข้างหน้า

“จังหวัดเหายางกำลังพยายามสร้างนวัตกรรมเพื่อพัฒนาอย่างคล่องตัวและเจริญรุ่งเรืองบนพื้นฐานของศักยภาพและจุดแข็งต่างๆของท้องถิ่น โดยเน้นพัฒนาการเกษตรให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ปรับเปลี่ยนจากการพัฒนาเกษตรเคมีเป็นเกษตรอินทรีย์และการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง พัฒนาการบริการ อุตสาหกรรมแปรรูป อุตสาหกรรมประกอบเพื่อสนับสนุนการพัฒนาการเกษตร โดยเฉพาะต้องขยายผลรูปแบบสหกรณ์ใหม่และผลักดันการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับกับมาตรฐานการผลิตเกษตรที่ปลอดสารพิษและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม”

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกยังเผยว่า จังหวัดเหายางต้องแสวงหาจุดแข็งต่างๆในเชิงรุกเพื่อวางแนวทางการพัฒนาอย่างเหมาะสม เช่น พัฒนาการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ทำการปฏิรูปโครงสร้างการเกษตรและผลักดันกระบวนการสร้างสรรคชนบทใหม่ตามแนวทางส่งเสริมจุดแข็งของท้องถิ่น ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในการผลิตและยกระดับคุณภาพแหล่งบุคลากร โดยเฉพาะฝีมือแรงงานในชนบท.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด