นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกส่งจดหมายเรียกร้องให้ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก

(VOVWORLD) - นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ส่งจดหมายเรียกร้องให้ร่วมแรงร่วมใจเพื่อประเทศเวียดนามที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ปลอดภัย พัฒนาอย่างยั่งยืนและสามารถแก้ปัญหาขยะพลาสติกได้

จดหมายดังกล่าวระบุว่า การแก้ไขปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมและปัญหาขยะพลาสติกคือหน้าที่ที่เร่งด่วน ซึ่งต้องได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง มีการเข้าร่วมของหน่วยงานทุกระดับและประชาชนทุกคน โดยนายกรัฐมนตรีได้เรียกร้องให้ประชาชนเวียดนามทุกคนร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหาขยะพลาสติก ส่วนสำนักงานบริหารภาครัฐ ทางการปกครองทุกระดับ สถานประกอบการและประชาชนต้องช่วยกันประชาสัมพันธ์เพื่อยกระดับจิตสำนึกและความรับผิดชอบ เปิดการรณรงค์ขบวนการต่างๆ สร้างสรรค์และขยายผลรูปแบบการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ เสนอข้อคิดริเริ่มและมีการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม เช่น เปลี่ยนจากการใช้ถุงพลาสติกไปใช้ถุงที่ผลิตจากวัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม คัดแยกขยะเพื่อทำการรีไซเคิล ตลอดจนเชิดชูสดุดีบุคคลและคณะที่มีรูปแบบและความคิดริเริ่มต่างๆเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาขยะพลาสติกที่มีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด