นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกอนุมัติโครงการจัดการประชุมใหญ่ผู้แทนชนกลุ่มน้อย

(VOVWORLD) -นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ลงนามในมติอนุมัติโครงการจัดการประชุมใหญ่ผู้แทนชนกลุ่มน้อยระดับอำเภอและจังหวัดครั้งที่3ปี2019และการประชุมใหญ่ผู้แทนชนกลุ่มน้อยทั่วประเทศครั้งที่2ปี2020 

วัตถุประสงค์ของการประชุมดังกล่าวก็เพื่อยืนยันการมีส่วนร่วมที่ยิ่งใหญ่ของชนเผ่าต่างๆในการแก้ปัญหาความยากจน การสร้างสรรค์ชนบทใหม่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน การปฏิบัตินโยบายด้านชนเผ่า การสร้างสรรค์และปกป้องปิตุภูมิและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

นี่ก็เป็นโอกาสเพื่อสดุดีหมู่คณะและบุคคลดีเด่นในชนเผ่าต่างๆของเวียดนามในยุคแห่งการผสมผสานและพัฒนาประเทศในช่วงปี2009-2019 ประเมินผลสำเร็จและผลการปฏิบัติงานด้านชนเผ่าในช่วงปี2009-2019 ถอดประสบการณ์และเสร็จสิ้นการจัดทำนโยบายด้านชนเผ่าในช่วงปี2021-2025และกำหนดแนวทางจนถึงปี2030.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด