นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเงิน

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 9 มกราคม ณ กรุงฮานอย นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานปี 2018 และกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานในปี 2019
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการประชุมสรุปผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานการเงิน - ảnh 1 ภาพในการประชุม (VNA)

ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชื่นชมหน่วยงานการเงินที่สามารถจัดเก็บรายได้เข้างบประมาณแผ่นดินเพิ่มขึ้นร้อยละ 7 เมื่อเทียบกับร่างงบประมาณแผ่นดิน พร้อมทั้งชี้ชัดถึงปัญหาต่างๆที่กระทรวงการคลังต้องแก้ไข “ต้องมีกลไกสนับสนุนการพัฒนาสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการพัฒนาเป็นสถานประกอบการ พร้อมทั้งต้องแปรกฎหมายสนับสนุนสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นกิจกรรมที่เป็นรูปธรรม ปรับปรุงระเบียบด้านการเงิน การบัญชีเพื่อส่งเสริมสถานประกอบการต่างๆพัฒนาในปี 2019”

นายกรัฐมนตรียังกำชับให้ผลักดันการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการตรวจตราและตรวจสอบกิจรรมต่างๆ รวมทั้งการจ่ายภาษีของสถานประกอบการ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด