นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมยของชนเผ่าเขมร

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 6 เมษายน ณ นครเกิ่นเทอ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมยปี 2019 ของชนเผ่าเขมร
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมการพบปะสังสรรค์ในโอกาสปีใหม่โจลชนัมทเมยของชนเผ่าเขมร - ảnh 1 ภาพการพบปะ (chinhphu.vn)

โอกาสนี้ ได้มีการจัดรายการศิลปะที่เป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมของชนเผ่าเขมร ซึ่งปีใหม่โจลชนัมทเมยเป็นโอกาสเพื่อให้ประชาชนชนเผ่าเขมรขอพรให้ทุกคนประสบแต่สิ่งที่ดีๆและมีความอิ่มหนำผาสุก แสดงความกตัญญูรู้คุณต่อปู่ย่าตายายและพ่อแม่ ตลอดจนเป็นการเตรียมพร้อมให้แก่ฤดูการผลิตใหม่ ในการนี้ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า พรรคและรัฐให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อประชาชนชนกลุ่มน้อยเผ่าต่างๆ รวมทั้งชนเผ่าเขมร พร้อมทั้งแสดงความยินดีต่อประชาชนชนเผ่าเขมรที่มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและกล่าวถึงความท้าทายต่างๆของภาคใต้ โดยเฉพาะเขตที่มีประชาชนชนเผ่าเขมรอาศัยเป็นจำนวนมากว่า“เจ้าหน้าที่ทหาร พระภิกษุสงฆ์และชาวเขมรทุกคนควรสานต่อเกียรติประวัติของความสามัคคีชนในชาติ ปฏิบัติแนวทางและนโยบายของพรรคและรัฐอย่างมีประสิทธิภาพ เชิดชูจิตใจแห่งการพึ่งพาตนเอง พยายามฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อให้ชาวบ้านมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น พร้อมทั้งเข้าร่วมขบวนการแข่งขันรักชาติ พยายามศึกษาเพื่อยกระดับทักษะวิชาชีพ อนุรักษ์และส่งเสริมเอกลักษณ์วัฒนธรรมของประชาชาติเพื่อทำให้ชีวิตทางจิตใจและวัฒนธรรมของชนเผ่าเขมรนับวันพัฒนาและมีความหลากหลายมากขึ้น”

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกยังได้กำชับให้ผู้ที่มีสมณศักดิ์ของพุทธศาสนานิกายนามตงเขมรรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและสังคมอย่างเข้มแข็ง.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด