นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น จังหวัดกว๋างนิง

(VOVWORLD) -เมื่อเช้าวันที่ 30 ธันวาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เข้าร่วมพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น ท่าเรือนานาชาติฮาลองและการเปิดใช้งานทางด่วนฮาลอง-เวินโด่น ซึ่งเป็น 3 โครงการลงทุนตามรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนคือเครือบริษัท Sun Groupในจังหวัดกว๋างนิง รวมมูลค่า 20 ล้านล้านด่ง
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น จังหวัดกว๋างนิง - ảnh 1

โดยนายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ชื่นชมการเปิดตัวกิจการที่สำคัญเหล่านี้ในช่วงปลายปี 2018 ซึ่งเป็นปีที่เวียดนามได้ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ“นี่คือ 3 โครงการใหญ่ที่มีรูปแบบความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวทางการพัฒนาและการปฏิบัติตามแนวทางการชี้นำของพรรคและรัฐเกี่ยวกับการระดมแหล่งพลังต่างๆในสังคม ซึ่งใช่ว่า ท้องถิ่นไหนก็ทำได้ แต่จังหวัดกว๋างนิงได้ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติโครงการที่สำคัญๆนี้ รวมทั้งโครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกที่มีการลงทุนจากเครือบริษัทเอกชน ผมชื่นชมผู้บริหารท้องถิ่นต่างๆที่ได้มาศึกษารูปแบบการพัฒนาในจังหวัดกว๋างนิงเพื่อถอดประสบการณ์นำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นของตนต่อไป”

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่น จังหวัดกว๋างนิง - ảnh 2

โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเวินโด่นในตำบลดว่านเก๊ต อำเภอเวินโด่น ใช้เงินลงทุน7.5 ล้านล้านด่ง ซึ่งเป็นท่าอากาศยานนานาชาติแห่งแรกในเวียดนามที่มีการลงทุนจากเครือบริษัทเอกชน ซึ่งจะสร้างโอกาสมากมายให้แก่การแลกเปลี่ยนการค้าและมีส่วนช่วยพัฒนาจังหวัดกว๋างนิงให้เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวระดับโลก

สำหรับโครงการก่อสร้างท่าเรือนานาชาติฮาลอง ที่ เขตบ๊ายไจ๊ ในนครฮาลอง ซึ่งเป็นท่าเรือท่องเที่ยวนานาชาติแห่งแรกในเวียดนาม มีเงินลงทุนกว่า 1 ล้านล้านด่ง สามารถรองรับการจอดเรือสำราญขนาดใหญ่ 2 ลำพร้อมกันและให้บริการนักท่องเที่ยว 8500 คน

ส่วนโครงการทางด่วนฮาลอง-เวินโด่นที่เชื่อมระหว่างสนามบินและท่าเรือ ใช้เงินลงทุนเกือบ 12 ล้านล้านด่ง มี4เลน จำกัดความเร็วไม่เกิน 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งช่วยลดเวลาการเดินทางระหว่างนครฮาลองกับอำเภอเวินโด่นจาก 90 นาทีลงเหลือ 50 นาที.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด