นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดท่าเรือสินค้านานาชาติไฮฟอง

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 13 พฤษภาคม ณ เมืองท่าไฮฟอง ท่าน เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดท่าเรือสินค้านานาชาติไฮฟอง 
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดท่าเรือสินค้านานาชาติไฮฟอง - ảnh 1 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมพิธีเปิดท่าเรือสินค้านานาชาติไฮฟอง

ในการนี้ ท่าน เหงวียนซวนฟุกได้กำชับให้บริษัทท่าเรือสินค้านานาชาติไฮฟองจำกัดมีมาตรการพัฒนาการขนถ่ายสินค้า รวมทั้งการให้บริการโลจิสติกส์เพื่อมีส่วนร่วมลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งสินค้าทางทะเลให้แก่สถานประกอบการ อีกทั้งมีมาตรการผลักดันการให้บริการเรือขนส่งตู้คอนเทนเนอร์และสถานประกอบการส่งออกนำเข้าอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ตลอดจนพยายามพัฒนาเป็นท่าเรือสินค้าที่ทันสมัยและประยุกต์ใช้เทคโนโลนยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในการทำงาน

โอกาสนี้ ในนามของรัฐบาลเวียดนาม นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้กล่าวขอบคุณรัฐบาลและประชาชนญี่ปุ่นที่สนับสนุน ให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกให้แก่การปฏิบัติโครงการนี้ อันเป็นการยืนยันถึงสัมพันธไมตรีและความสัมพันธ์ร่วมมือที่ยั่งยืนระหว่าง 2 ประเทศ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด