นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมฟอรั่มระดับสูงและงานนิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.0

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 13 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดฟอรั่มระดับสูงและงานนิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.0 ปี 2018 ในหัวข้อ “วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาเชิงก้าวกระโดดท่ามกลางการปฏิวัติอุตสาหกรรม4.0”
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเข้าร่วมฟอรั่มระดับสูงและงานนิทรรศการเกี่ยวกับอุตสาหกรรม4.0 - ảnh 1ภาพในพิธีเปิดงาน 

ก่อนพิธี นายกรัฐมนตรีได้เข้าร่วมพิธีเปิดงานนิทรรศการระหว่างประเทศเกี่ยวกับอุตสาหกรรม 4.0 และเยี่ยมเยือนบูธที่แนะนำผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต่างๆ

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้หารือถึงสถานการณ์การพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0ในเวียดนาม แนวโน้มการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอนโยบายต่างๆเพื่อยกระดับทักษะการเข้าถึงการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ให้แก่รัฐบาลเวียดนาม

ในการกล่าวปราศรัยในการสนทนา นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ได้ชื่นชมวิทยากรที่มีข้อเสนอที่สำคัญๆต่อเวียดนาม พร้อมทั้งเผยว่า ต้องปลูกฝังความตระหนักเกี่ยวกับขั้นตอนและแนวโน้มของการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 และกล่าวถึงงานต่างๆที่ต้องปฏิบัติ เช่น การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน โดยเฉพาะโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี การจัดทำระเบียบการต่างๆและการฝึกอบรมแหล่งบุคลากร“ประเด็นที่สองคือ ต้องผลักดันแผนการปฏิบัติหลังการยกระดับความรู้ โดยต้องกำหนดนโยบายและกฎหมายที่สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 อย่างรวดเร็วมากขึ้น และต้องฝึกอบรมแหล่งบุคลากรเพราะเวียดนามมีแรงงานที่ทำงานในภาคการเกษตรที่ให้ผลผลิตต่ำมากถึง ร้อยละ 40 ดังนั้น ต้องยกระดับประสิทธิภาพในการยกระดับทักษะความสามารถให้แก่ผู้ใช้แรงงาน”

นายกรัฐมนตรียังย้ำว่า พรรค รัฐ สภาแห่งชาติและท้องถิ่นต่างๆรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะของบรรดานักวิชาการเกี่ยวกับการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0

ในฟอรั่มครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกที่มีการเปิดตัวหุ่นยนต์ โซเฟียในเวียดนามและมีการสนทนากับผู้แทนที่เข้าร่วมฟอรั่มเกี่ยวกับแนวทางพัฒนาการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 ในเวียดนามและการพัฒนาแหล่งบุคลากรในยุคการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด