นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือลดขยะพลาสติกในระดับโลก

(VOVWORLD) - ตามคำเชิญของนาย จัสติน ทรูดอ นายกรัฐมนตรีแคนาดา ท่าน เงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือจี 7 ขยายวงเมื่อวันที่ 9 มิถุนายน ณ รัฐควิเบก  ประเทศแคนาดา
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับกลไกความร่วมมือลดขยะพลาสติกในระดับโลก - ảnh 1ท่าน เงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีเข้าร่วมการประชุมผู้นำกลุ่มประเทศอุตสาหกรรมชั้นนำของโลกหรือจี 7 ขยายวง (VNA)

ที่ประชุมได้เน้นหารือถึงปัญหาทะเลและมหาสมุทร บรรดาผู้นำประเทศต่างๆได้ยืนยันถึคำมั่นที่จะปฏิบัติข้อตกลงปารีสเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใหม่สภาพภูมิอากาศ หรือ COP 21 แลกเปลี่ยนความคิดเห็น วิสัยทัศน์และมาตรการเสริมสร้างศักยภาพการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งกลไกแก้ไขปัญหาทางทะเลบนพื้นฐานของกฎหมายสากล การแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล ปัญหาน้ำทะเลหนุน การบริหารและอนุรักษ์ระบบนิเวศทางทะเล

ในการกล่าวปราศรัยในการประชุมผู้นำกลุ่มจี7ขยายวง ท่าน เหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า เวียดนามสนับสนุนระเบียบวาระการประชุมที่เน้นปัญหาทางทะเลและมหาสมุทร พร้อมทั้งชื่นชมประเทศสมาชิกกลุ่มจี 7 ที่แสดงความมุ่งมั่นและความร่วมมือเพื่อแสวงหามาตรการผลักดันการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลและมหาสมุทรและกล่าวย้ำถึงความสำคัญของการกระชับความร่วมมือระหว่างประเทศในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการจัดตั้งฟอรั่มความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกกลุ่มจี7 กับประเทศริมฝั่งทะเล และเผยว่า เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและปัญหาน้ำทะเลหนุน อย่างหนักที่สุด รวมถึงการใช้ทรัพยากรน้ำจากแม่น้ำโขงที่ขาดประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันถึงคำมั่นของเวียดนามในการลดการปล่อยก๊าซที่ก่อให้เกิดปฏิกิริยาเรือนกระจกตามข้อตกลง COP 21 อย่างจริงจัง พร้อมทั้งเสนอให้ประเทศสมาชิกจี7 และประเทศอื่นๆส่งเสริมความร่วมมือและช่วยเหลือเวียดนามเสริมสร้างศักยภาพการตรวจสอบและการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ การแก้ไขปัญหาน้ำทะเลหนุน ปัญหาน้ำทะเลซึม การบริหารและใช้ทรัพยากรณ์น้ำจากแม่น้ำโขงตอนล่างอย่างยั่งยืน

ท่าน เหงวียนซวนฟุกได้ยืนยันว่า การพัฒนาเศรษฐกิจทางทะเลอย่างเข้มแข็งควบคู่กับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศทางทะเลคือแนวทางและยุทธศาสตร์การพัฒนาของเวียดนาม ส่งเสริมการพัฒนาพลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียน การขยายตัวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การพัฒนาอย่างยั่งยืนและต่อต้านการปล่อยน้ำเสียที่ก่อให้เกิดปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อมทางทะเล พร้อมทั้งชื่นชมความคิดริเริ่มของแคนาดาเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาพลาสติกในมหาสมุทรและยืนยันว่า เวียดนามพร้อมให้ความร่วมมือกับแคนาดาและประเทศต่างๆในการปฏิบัติความคิดริเริ่มดังกล่าว

นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ยังได้เสนอความคิดริเริ่มเกี่ยวกับการผลักดันกลไกความร่วมมือลดขยะพลาสติกในระดับโลกเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายมหาสมุทรแห่งสีเขียวและสะอาด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าวจะสามารถปฏิบัติได้ก็ต่อเมื่อประเทศต่างๆสามารถธำรงบรรยากาศสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในมหาสมุทรต่างๆ พร้อมทั้งชื่นชมประเทศสมาชิกจี7ที่สนับสนุนจุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก การกระชับความร่วมมือเพื่อรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและเดินอากาศอย่างเสรี  การแก้ไขปัญหาการพิพาทด้วยสันติวิธีบนพื้นฐานการให้ความเคาระกฎหมายสากล อนุสัญญาสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ให้ความเคารพกระบวนการทางการทูตและกฎหมายเพื่อรักษาสันติภาพ เสถียรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคและโลก

บทปราศรัยของท่าน เหงวียนซวนฟุก รวมทั้งความคิดริเริ่มของเวียดนามและจุดยืนของอาเซียนเกี่ยวกับทะเลตะวันออกได้รับการชื่นชมและการสนับสนุนจากประเทศเจ้าภาพแคนาดาและประเทศต่างๆ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด