นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - ในโอกาสเดินทางไปเยือนประเทศญี่ปุ่นและเข้าร่วมการประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่ 10 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่น
นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกให้สัมภาษณ์สื่อญี่ปุ่น - ảnh 1นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุก (VNA) 

ในหลายปีมานี้ การปฏิรูปด้านเศรษฐกิจภายในประเทศและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลกได้ช่วยให้ประเทศในลุ่มน้ำโขงบรรลุความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและพัฒนาภูมิภาคนี้ให้เป็นภูมิภาคที่มีการขยายตัวอย่างรวดเร็วในโลก ซึ่งศักยภาพความร่วมมือระหว่างญี่ปุ่นกับประเทศแม่โขงมีสูงมาก โดยเฉพาะศักยภาพการขยายความร่วมมือในด้านต่างๆเพื่อความเจริญรุ่งเรืองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค บนพื้นฐานของความสำเร็จที่ได้บรรลุ เวียดนามมีความประสงค์ว่า ญี่ปุ่นจะส่งเสริมบทบาทเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพสูงในภูมิภาคแม่โขง กระชับความสัมพันธ์ การสนับสนุนด้านเทคโนโลยีและการเงิน ซึ่งเป็นจุดแข็งของญี่ปุ่นและความได้เปรียบด้านการขยายตัว ตลาดและแรงงานของภูมิภาคแม่โขงและเผยว่า การประชุมระดับสูงความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นเป็นนิมิตหมายของการจัดตั้งและพัฒนากลไกความร่วมมือแม่โขง-ญี่ปุ่นในตลอด 10ปี ซึ่งเป็นโอกาสที่สำคัญให้ผู้นำประเทศสมาชิกแม่โขงและญี่ปุ่นได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม ความร่วมมือในภูมิภาคและวางแนวทางความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ

นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกเผยว่า ปีนี้ เวียดนามและญี่ปุ่นรำลึกครบรอบ 45 ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต ปัจจุบัน เวียดนามและญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนที่สำคัญและมีผลประโยชน์เชิงยุทธศาสตร์ร่วมกัน ญี่ปุ่นเป็นหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่สำคัญอันดับแรก เป็นผู้อุปถัมภ์โครงการโอดีเอรายใหญ่ที่สุด เป็นหุ้นส่วนการค้ารายใหญ่อันดับ 4ของเวียดนาม ทั้ง 2 ฝ่ายได้ส่งเสริมการกระชับความร่วมมือด้านกลาโหม ความมั่นคง วัฒนธรรม การศึกษา การฝึกอบรม การท่องเที่ยว การพบปะสังสรรค์ระดับประชาชน ประสานงานกันอย่างใกล้ชิดและมีประสิทธิภาพบนเวทีในภูมิภาคและโลก เช่น สหประชาชาติ การประชุมอาเซียน+ เอเปกและอาเซม เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงความเชื่อมั่นว่า จากความพยายาม ความมุ่งมั่นและนโยบายที่ถูกต้อง ความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์อย่างกว้างลึกเพื่อสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเอเชียระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นจะย่างเข้าสู่ระยะการพัฒนาใหม่อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เวียดนามสนับสนุนสถานประกอบการญี่ปุ่นที่เข้ามาลงทุนด้านเทคโนโลยีขั้นสูง โครงสร้างพื้นฐาน ตัวเมืองอัจฉริยะ อุตสาหกรรมประกอบ การเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง การแปรบริษัทภาครัฐให้เป็นบริษัทหุ้นส่วน พลังงานสะอาด พลังงานหมุนเวียนและอุตสาหกรรมที่ระบุในยุทธศาสตร์พัฒนาอุตสาหกรรมของเวียดนามในกรอบความร่วมมือเวียดนาม-ญี่ปุ่นจนถึงปี 2020 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030

สำหรับการอนุมัติข้อตกลงหุ้นส่วนในทุกด้านและก้าวหน้าข้ามมหาสมุทรแปซิฟิก หรือ CPTPP ของเวียดนามและความเป็นไปได้ที่จะเสร็จสิ้นการอนุมัติข้อตกลงนี้ภายในปี 2018 นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้เผยว่า เวียดนามพยายามเป็นหนึ่งใน 6 ประเทศแรกๆที่เสร็จสิ้นการอนุมัติข้อตกลง CPTPP เพื่อผลักดันการบังคับใช้โดยเร็ว โดยการประชุมครั้งที่ 6 สภาแห่งชาติสมัยที่ 14 ในเดือนตุลาคมและพฤศจิกายนจะพิจารณาการอนุมัติข้อตกลง CPTPP

สำหรับสถานการณ์การเคลื่อนไหวในทะเลตะวันออกและมาตรการของเวียดนามเพื่อค้ำประกันอธิปไตย การรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกย้ำว่า เวียดนามชื่นชมจุดยืนและความเข้าใจของญี่ปุ่นเกี่ยวกับความสำคัญของมาตรการทางการทูตเพื่อผลักดันการปฏิบัติกฎหมายสากลอย่างสมบูรณ์ การแก้ไขปัญหาการพิพาทอย่างสันติ กระชับความร่วมมือ พัฒนาเขตทะเลตะวันออกให้เป็นเขตทะเลแห่งสันติภาพและเสถียรภาพและหวังว่า ในฐานะเป็นประเทศที่มีบทบาทสำคัญในภูมิภาคและเป็นประเทศมหาอำนาจ ญี่ปุ่นจะส่งเสริมบทบาทและความรับผิดชอบ ร่วมกับประชาคมระหว่างประเทศสนับสนุนและมีส่วนร่วมที่เข้มแข็งในการรักษาความมั่นคง ความปลอดภัยในการเดินเรือและเดินอากาศอย่างเสรี รักษาสันติภาพ เสถียรภาพเพื่อความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกและเขตทะเลตะวันออก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด