นายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 14 กรกฎาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานตัวแทนของเวียดนามในต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้แสดงความปรารถนาว่า เอกอัครราชทูตและหัวหน้าสำนักงานฯทุกคนจะส่งเสริมความรับผิดชอบ ฟันฝ่าอุปสรรคเพื่อเสร็จสิ้นหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ขยายความสัมพันธ์ระหว่างเวียดนามกับประเทศที่ตนปฏิบัติหน้าที่ตามวาระ ประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ของเวียดนามต่อโลก ให้คำปรึกษาต่อผู้นำพรรคและรัฐเพื่อขยายความร่วมมือกับประเทศต่างๆในด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะประชาสัมพันธ์การปรับปรุงบรรยากาศการลงทุนและประกอบธุรกิจภายในเวียดนามเพื่อดึงดูดการลงทุนมากขึ้น.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด