นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกตรวจราชการที่จังหวัดซอกจัง

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 19 มิถุนายน ณ เมืองซอกจัง นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกได้เข้าร่วมการประชุมส่งเสริมการลงทุนจังหวัดซอกจังปี 2018 และเปิดการรณรงค์ทำธุรกิจ start up ด้วยเจตนารมณ์แห่งการเดินพร้อมกับนักลงทุน 
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุกตรวจราชการที่จังหวัดซอกจัง - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก (VGP) 

ผู้บริหารของจังหวัดได้ยืนยันว่า นักลงทุนสามารถพบปะโดยตรงกับผู้บริหารของจังหวัดเพื่อถามข้อสงสัยและแก้ไขอุปสรรคอย่างทันการณ์ เพื่อให้จังหวัดซอกจังพัฒนาอย่างเข้มแข็งในเวลาที่จะถึง นายกรัฐมนตรีได้แสดงความเห็นว่า นี่คือผืนแผ่นดินตอนล่างของแม่น้ำโขง และในทศวรรษหน้าจะกลายเป็นเขตที่มีรายได้ปานกลาง ซึ่งเป็นการสร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับความมุ่งมั่นฟันฝ่าอุปสรรค มีส่วนร่วมทำความฝันสร้างความรำรวยของชาวซอกจังและเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงให้กลายเป็นความจริง จากการวิเคราะห์ศักยภาพและความได้เปรียบที่กำลังมีอยู่ นายกรัฐมนตรีได้เสนอว่า ในอนาคต จังหวัดซอกจังต้องเน้นพัฒนาโดยอาศัยหลักการ 3 ข้อ นั่นคือการเกษตรที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงเพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ สัตว์น้ำปลอดสารพิษที่เชื่อมโยงกับหน่วยงานอุตสาหกรรมแปรรูปที่มีคุณภาพสูง การท่องเที่ยวเชิงนิเวศควบคู่กับการพัฒนารูปแบบการเกษตรสะอาดและอัจฉริยะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด