นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 22 มีนาคม ณ สำนักรัฐบาล นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กได้ให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เตียวชีเฮียน
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ - ảnh 1 นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กให้การต้อนรับรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ (Photo VGP)

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เสนอให้รองนายกรัฐมนตรีเตียวชีเฮียนผลักดันความร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะในด้านกลาโหม ความมั่นคง เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การศึกษาและการพบปะแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน รวมไปถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนและฟอรั่มพหุภาคีต่างๆ นายกรัฐมนตรีเหงียนซวนฟุ๊กได้ย้ำว่า เวียดนามอำนวยความสะดวกให้สถานประกอบการสิงคโปร์เข้ามาลงทุนในเวียดนามมากขึ้นและมีความประสงค์ว่า สถานประกอบการสิงคโปร์จะลงทุนในด้านต่างๆ เช่น โครงการร่วมทุนระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในด้านโครงสร้างพื้นฐาน ก๊าซธรรมชาติเหลว พลังงาน เครือข่ายไฟฟ้าอัฉจริยะและเทคโนโลยีขั้นสูง เป็นต้น

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทบาทสำคัญของการธำรงสันติภาพ เสถียรภาพ ความมั่นคง การเดินเรือและการบินอย่างเสรีในทะเลตะวันออก การจัดทำโครงสร้างตามกฎระเบียบต่างๆ โดยเฉพาะอนุสัญญาของสหประชาชาติเกี่ยวกับกฎหมายทางทะเลปี 1982 ตลอดจนเสนอให้ทั้งสองฝ่ายประสานงานอย่างใกล้ชิด ทั้งในกรอบอาเซียนและฟอรั่มที่เกี่ยวข้องต่างๆ ธำรงความสามัคคี บทบาทและเสียงพูดเดียวกันของอาเซียนเกี่ยวกับปัญหาทะเลตะวันออก

ส่วนรองนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ เตียวชีเฮียน ได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายขยายความร่วมมือ สร้างบรรยากาศที่สร้างสรรค์และมีเทคโนโลยีให้แก่สถานประกอบการ มุ่งเน้นนักธุรกิจและผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ผลักดันความร่วมมือในความมั่นคงด้านอาหาร สิงคโปร์มีความประสงค์นำเข้าสินค้าการเกษตรเวียดนามที่มีคุณภาพสูงและให้คำมั่นว่า สนับสนุนเวียดนามดำรงตำแหน่งประธานหมุนเวียนอาเซียนปี 2020 และกระชับความสัมพันธ์ร่วมมือระหว่างสองประเทศให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด