นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเอกชนในฟอรั่มเศรษฐกิจภาคเอกชนเวียดนาม2019

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่2พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกพร้อมหัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลางเหวียนวันบิ่งห์ได้เป็นประธานการประชุมครงองค์ฟอรั่มเศรษฐกิจภาคเอกชนเวียดนามปี2019
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก กล่าวถึงการกระตุ้นเศรษฐกิจภาคเอกชนในฟอรั่มเศรษฐกิจภาคเอกชนเวียดนาม2019 - ảnh 1

ในการกล่าวปราศรัยเปิดฟอรั่ม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำถึงผลสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของประเทศภายหลัง30ปีปฏิบัติภารกิจการเปลี่ยนแปลงใหม่ประเทศ โดยเศรษฐกิจภาคเอกชนได้มีการพัฒนากลายเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญในการกำหนดการขยายตัวของเศรษฐกิจ มีส่วนร่วมร้อยละ42ในจีดีพี ร้อยละ30ในรายรับงบประมาณแผ่นดินและดึงดูดแรงงานทั้งประเทศมากถึงร้อยละ85 นายกรัฐมนตรีได้ย้ำถึงบทบาทของเศรษฐกิจภาคเอกชนต่อการพัฒนาของเวียดนามว่า การพัฒนาภาคเอกชนที่เข้มแข็งมั่นคงควบคู่กับการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพของเศรษฐกิจภาครัฐ และเศรษฐกิจสหกรณ์มีความคล่องตัวจะสร้างอนาคตแห่งความเจริญรุ่งเรืองที่มั่นคงให้แก่เศรษฐกิจเวียดนาม เมื่อเศรษฐกิจของประเทศมีความเข้มแข็งและเต็มศักยภาพจะช่วยยกระดับบทบาทในทุกด้านของประเทศบนเวทีโลก

หลังพิธีเปิดฟอรั่ม นายกรัฐมนตรีพร้อมผู้นำพรรค รัฐ กระทรวงและหน่วยงานส่วนกลางได้เข้าร่วมการสนทนากับผู้ประกอบการเพื่อหารือในประเด็นการผลักดันการพัฒนาเศรษฐกิจภาคเอกชน ในการตอบคำถามเกี่ยวกับนโยบายของพรรคและรัฐในเวลาข้างหน้าเพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจภาคเอกชนมีส่วนร่วมมากขึ้นต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจเวียดนาม นายกรัฐมนตรีเหงวียนซวนฟุกได้ย้ำว่า "คีย์เวิร์ดที่ใช้ในประเด็นนี้คือ สร้างความเสมอภาค การปกป้อง การส่งเสริมและการมอบโอกาส นั่นหมายความว่าเศรษฐกิจภาคเอกชนต้องมีความเสมอภาคต่อกฎหมาย ต่อการแข่งขันและต่อการเข้าถึงแหล่งพลังต่างๆ ได้รับการปกป้องคุ้มครองต่อสิทธิ์ด้านทรัพย์สิน สิทธิเสรีภาพในการประกอบธุรกิจ สร้างบรรยากาศการพัฒนาที่สะดวกต่อเศรษฐกิจภาคเอกชน ได้รับมอบโอกาสการเข้าถึงตลาด การลดต้นทุน การสร้างบรรยากาศการแข่งขันที่โปร่งใส"

นายกรัฐมนตรียังตอบคำถามเกี่ยวกับการประกาศนโยบายสำหรับการพัฒนากระบวนการสตาร์ทอัพในเวียดนามผ่านปรับปรุงระบบกลไกนโยบายและกฎหมายให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับสภาวการณ์ใหม่รวมทั้งแหล่งบุคลากรและโครงสร้างพื้นฐานเพื่ออำนวยความสะดวกให้นักธุรกิจรุ่นใหม่พัฒนา.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด