นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊ก เจรจากับนายกรัฐมนตรีจีน

(VOVWORLD) - ในโอกาสเข้าร่วมการประชุม “ หนึ่งแถม หนึ่งเส้นทาง” ครั้งที่ 2 ณ ประเทศจีน วันที่ 26 เมษายน นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊กได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีจีน หลีเค่อเฉียง

ในการเจรจา นายกรัฐมนตรีเวียดนาม เหงียนซวนฟุ๊ก ได้สนับสนุนจีนส่งเสริมบทบาทที่สำคัญและเข้มแข็งให้แก่สันติภาพ เสถียรภาพและการพัฒนาในภูมิภาคและโลก ชื่นชมและสนับสนุนการปฏิบัติข้อคิดริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” ค้ำประกันหลักการความร่วมมืออย่างสันติ เสมอภาคและเอื้อประโยชน์ระหว่างกัน ให้ความเคารพกันและสอดคล้องกับกฎหมายสากล มีส่วนร่วมต่อการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองของทุประเทศ นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุ๊กได้เสนอให้ทั้งสองฝ่ายธำรงการพบปะระดับสูง ส่งเสริมความไว้วางใจทางการเมือง ผลักดันและยกระดับความร่วมมือในหลายด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนชื่นชมจีนที่ได้ปฏิบัติโครงการเทคโนโลยีขั้นสูงที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และเรียกร้องให้สองประเทศประสานงานต่อไปในฟอรั่มระดับภูมิภาคและโลก

สำหรับปัญหาทะเลตะวันออก นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้เสนอให้ฝ่ายจีนปฏิบัติความเข้าใจร่วมระหว่างผู้นำเวียดนามและจีน ข้อตกลงเกี่ยวกับหลักการขั้นพื้นฐานในการชี้นำการแก้ไขปัญหาทางทะเล ควบคุมความขัดแย้ง ไม่มีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์ซับซ้อนมากขึ้น ผลักดันกลไกการเจรจาเกี่ยวกับปัญหาทะเลเพื่อที่จะสามารถประสบความคืบหน้าต่างๆ รวมทั้งการกำหนดเขตทะเลนอกปากอ่าวตะวันอออภายในปี 2020 แก้ไขปัญหาการทำประมงและชาวประมงบนเจตนารมณ์ของความเป็นมนุษยธรรม ลงนามข้อตกลงความร่วมมือด้านการค้นหาและกู้ภัยทางทะเล ขยายเวลาการปฏิบัติข้อตกลงเกี่ยวกับโทรศัพย์สายด่วนเกี่ยวกับอาชีพประมงในทะเล ปฏิบัติแถลงการณ์ดีโอซีอย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ผลักดันการเจรจาเพื่อจัดทำซีโอซีอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับกฎหมายสากลเพื่อธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก

ส่วนนายกรัฐมนตรีจีนหลีเค่อเฉียงได้ยืนยันว่า จีนให้ความสำคัญต่อการขยายความสัมพันธ์กับเวียดนาม ธำรงแนวทางเพื่อนบ้านที่มิตรภาพ ความร่วมมืออย่างรอบด้าน เสถียรภาพและยั่งยืนกับเวียดนาม และยืนยันว่า จีนไม่ตั้งเป้าสร้างความได้เปรียบดุลการค้ากับเวียดนาม พร้อมผลักดันความสมดุลด้านการค้าระหว่างสองประเทศ แก้ไขปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่และส่งเสริมให้สถานประกอบการขยายความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนในเวียดนาม พยายามร่วมกับเวียดนามแก้ไขความขัดแย้ง ธำรงสันติภาพและเสถียรภาพในทะเลตะวันออก

หลังการเจรจา นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงร่วมมือ 3 ฉบับ ส่วนกระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของสองประเทศก็ได้ลงนามเอกสารร่วมมือในด้านการเกษตร.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด