นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เป็นประธานการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 20 กันยายน ณ ทำเนียบรัฐบาล นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ได้เป็นประธานการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เป็นประธานการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก เป็นประธานการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ 

โดยย้ำว่า การพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเป็นหน้าที่ที่ถูกกำหนดมานาน และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการปฏิบัติในหลายระดับและในหน่วยงานต่างๆ ซึ่งช่วยให้ประชาชนมีความคุ้นเคย แต่ในทางเป็นจริง รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของเวียดนามอยู่อันดับที่ 68 จากจำนวนทั้งหมด 93 ประเทศทั่วโลก และอยู่อันดับที่ 6 ในกลุ่ม 10 ประเทศอาเซียน ซึ่งเป็นอันดับที่ต่ำและแสดงให้เห็นว่า ต้องผลักดันและมุ่งมั่นมากขึ้นในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์

ควบคู่กับการเปิดตัวคณะกรรมการฯ นายกรัฐมนตรีเผยว่า นอกจากสมาชิกรัฐบาล ยังมีตัวแทนของหน่วยงานเทคโนโลยีสารสนเทศใหญ่ 4 แห่งเข้าร่วม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงจิตใจแห่งความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ การจัดตั้งคณะกรรมการฯโดยมีการเข้าร่วมของนายกรัฐมนตรีและรองนายกรัฐมนตรีแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นทางการเมืองในระดับสูงเพื่อปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์

นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ย้ำว่า เพื่อสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ให้ประสบความสำเร็จในเวียดนาม เพิ่มอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในเวียดนามเพื่อรับใช้ประชาชน ภารกิจการสร้างสรรค์และพิทักษ์รักษาปิตุภูมิให้ดีที่สุด ผู้บริหารของหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องชี้นำการปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและมีระเบียบวินัยที่เข้มงวด “พวกเราต้องสานต่อ พัฒนาโครงการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ตามคำสั่งของกรมการเมือง รัฐบาลและนายกรัฐมนตรีอย่างเคร่งครัดและต่อเนื่องมากขึ้น ส่งเสริมบทบาทของผู้บริหาร มีความเชื่อมโยงที่ใกล้ชิดและพร้อมเพรียงระหว่างการปฏิรูประเบียบราชการกับการเปลี่ยนแปลงใหม่วิธีการปฏิบัติ กำหนดให้การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศคือเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันการปฏิรูประเบียบราชการ โดถือประชาชนและสถานประกอบการเป็นศูนย์กลาง ความพอใจขององค์การและบุคคลคือบรรทัดฐานของการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์”.

ในการประชุม นายกรัฐมนตรีได้สั่งให้สมาชิกของคณะกรรมการฯตรวจสอบแก้ไขอุปสรรค์ในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ หารือเกี่ยวกับมาตรฐานที่ต้องบรรลุในแต่ละระยะ สร้างสรรค์กรอบโครงสร้างรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ด้วยพื้นฐานที่จำเป็น ค้ำประกันแหล่งพลังที่ให้ความสนใจเป็นอันดับต้นๆเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ กลไกการค้ำประกันการปฏิบัติรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และแผนปฏิบัติการของคณะกรรมการฯ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด