นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ให้การต้อนรับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศต่างๆ

(VOVWORLD) -  ในกรอบการประชุมสุดยอดธุรกิจเวียดนามหรือวีบีเอส นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ให้การต้อนรับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศต่างๆ 
นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก ให้การต้อนรับผู้บริหารของกลุ่มบริษัทระหว่างประเทศต่างๆ - ảnh 1นายกรัฐมนตรี เหงียนซวนฟุก 

โดยบ่ายวันที่ 7 พฤศจิกายน ในการให้การต้อนรับนาย Miles Whote ผู้อำนวยการใหญ่กลุ่มบริษัท Abbot ท่าน เหงียนซวนฟุก ได้เสนอให้ Abbot ผลักดันความร่วมมือและลงทุนที่มีการประยุกต์ใช้และถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ทันสมัยในด้านสาธารณสุข เภสัชกรรม ส่งเสริมการลงทุนและร่วมมือกับเวียดนามในด้านความปลอดภัยด้านอาหาร นาย Miles Whote ได้เผยว่า กลุ่มบริษัท Abbot มีความประสงค์ที่จะขยายการลงทุนในเวียดนาม โดยเฉพาะในการปรับปรุงและดูแลสุขภาพ การผลิตนม เป็นต้น

ส่วนในการให้การต้อนรับนาย Robert E. Moritz ประธานกลุ่มบริษัท Pricewaterhouse&Coopers หรือ PwC ท่าน เหงียนซวนฟุกได้เสนอให้ PwC ประสานงานประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์เศรษฐกิจเวียดนามไปสู่สถานประกอบการะหว่างประเทศ ผลักดันความร่วมมือ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อสร้างสรรค์ ปรับปรุงระบบบัญชีการเงินและการตรวจเงินแผ่นดินเวียดนามให้มีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล

ในการให้การต้อนรับนาย Liam Mallon ประธานกลุ่มบริษัท Exxon Mobil Development นายกรัฐมนตรีมีความประสงค์ว่า ทางบริษัทฯและสถานประกอบการสหรัฐจะมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งต่อการหารือในเอเปก 2017 มีเสียงพูดผลักดันการเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค เวียดนามมีความประสงค์พัฒนาความสัมพันธ์ในหลายด้านกับสหรัฐเพื่อนำผลประโยชน์ให้แก่สถานประกอบการและประชาชนทั้งสองประเทศ รัฐบาลเวียดนามอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ นักลงทุนต่างประเทศ รวมทั้ง Exxon Mobil ลงทุนและประกอบธุรกิจในเวียดนาม

บ่ายวันเดียวกัน ท่าน เหงียนซวนฟุก ได้ให้การต้อนรับคณะผู้แทนผู้ประกอบการจีน นำโดยนายเชิ้นโจว รองประธานคณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีน โดยยืนยันว่า รัฐบาลเวียดนามชื่นชมและอำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการจีนขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนเพื่อผลประโยชน์ร่วมกันในเวียดนาม เสนอให้คณะกรรมการส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศจีนประสานงานกับกระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องของเวียดนาม จัดกิจกรรมที่เป็นรูปธรรมเพื่อผลักดันความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจเวียดนาม-จีน ส่งเสริมให้สถานประกอบการจีนผลักดันการนำเข้าสินค้าต่างๆของเวียดนามที่มีจุดแข็ง ตลอดจนลงทุนในโครงการใหญ่ๆที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูงในเวียดนาม

ส่วนนาย เชิ้นโจว ได้ยืนยันว่า จะพยายามผลักดันความร่วมมือด้านการค้าและการลงทุนระหว่างสถานประกอบการของทั้งสองประเทศในเวลาที่จะถึง ส่งเสริมให้สถานประกอบการจีนนำเข้าผลิตภัณฑ์และสินค้าจากเวียดนามเพื่อสร้างความสมดุลด้านการค้าและผลักดันให้สถานประกอบการจีนลงทุนในเวียดนาม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด