นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง เจรจากับนายกรัฐมนตรี ชินโซอาเบะ

(VOVworld) – ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่าจะธำรงการพบปะ แลกเปลี่ยนและสนทนาในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับสูงเพื่อผลักดันความไว้วางใจทางการเมืองให้ลึกซึ้งมากขึ้น

นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง เจรจากับนายกรัฐมนตรี ชินโซอาเบะ - ảnh 1
นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง เจรจากับนายกรัฐมนตรี ชินโซอาเบะ

(VOVworld) – เมื่อค่ำวันที่ 4 กรกฎาคม นาย เหงียนเติ๊นหยุง นายกรัฐมนตรีเวียดนามพร้อมคณะผู้แทนระดับสูงเวียดนามได้เดินทางออกจากกรุงโตเกียว กลับกรุงฮานอย เสร็จสิ้นการเข้าร่วมการประชุมผู้นำแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งที่ 7 และกิจกรรมการต่างประเทศทวิภาคีในโอกาสเข้าร่วมการประชุมนี้
ก่อนหน้านั้น เมื่อบ่ายวันที่ 4 กรกฎาคม ณ กรุงโตเกียว นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้เจรจากับนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซอาเบะโดยทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องกันว่าจะธำรงการพบปะ แลกเปลี่ยนและสนทนา ในทุกระดับ โดยเฉพาะระดับสูงเพื่อผลักดันความไว้วางใจทางการเมืองให้ลึกซึ้งมากขึ้น
สำหรับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ นายกรัฐมนตรีทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกันว่าจะประสานงานอย่างใกล้ชิดเพื่อปฏิบัติโครงการสำคัญๆอย่างมีประสิทธิภาพ เสร็จสิ้นวิสัยทัศน์ในระยะกลางและระยะยาวเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการเกษตร นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ให้คำมั่นว่า จะให้การช่วยเหลือเวียดนามเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคุณภาพและปริมาณ มุ่งสู่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีคุณภาพสูง นาย ชินโซ อาเบะ ได้ให้คำมั่นว่า จะสงวนเงินทุนให้การช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการหรือโอดีเอในระดับสูงให้แก่เวียดนามเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน หลังการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้ยืนยันว่าผมขอขอบคุณและชื่นชมนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่น ชินโซอาเบะที่ได้สนับสนุนข้อเสนอของเวียดนามเกี่ยวกับการให้การช่วยเหลือเงินโอดีเองวดแรกในปีงบประมาณ 2015 มูลค่า 3 แสนล้านเยน ประมาณ 3 พันล้านเหรียญสหรัฐให้แก่โครงการต่างๆตามข้อเสนอของเวียดนาม โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้สนับสนุนการช่วยเหลือโครงการโรงพยาบาลอเจาะไร้ 2 ที่มีชื่อว่า โรงพยาบาลมิตรภาพเวียดนาม-ญี่ปุ่น”
นายกรัฐมนตรีเวียดนามและนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ยืนยันอีกครั้งถึงความตั้งใจอันแน่วแน่ในการปฏิบัติโครงการใหญ่ๆอย่างมีประสิทธิภาพที่ผู้นำทั้งสองประเทศได้เห็นพ้องกัน นาย ชินโซเอเบะได้ให้คำมั่นว่า จะพิจารณาข้อเสนอของเวียดนามเกี่ยวกับการธำรงและเพิ่มขอบเขตการช่วยเหลือโครงการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโครงการให้การช่วยเหลือการบริหารเศรษฐกิจและยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงและนายกรัฐมนตรี ชินโซอาเบะได้เห็นพ้องกันในการผลักดันความร่วมมือในฟอรั่มภูมิภาคและโลก ความสำคัญของการรักษาสันติภาพ ความมั่นคง ความปลอดภัย การเดินเรือและการบินอย่างเสรี เรียกร้องให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องไม่ควรมีปฏิบัติการที่ทำให้สถานการณ์มีความซับซ้อนและขยายการพิพาทในทะเลตะวันออก ปฏิบัติตามกฎหมายสากล ผลักดันการจัดทำร่างระเบียบการปฏิบัติต่อกันของทุกฝ่ายในทะเลตะวันออกหรือซีโอซีโดยเร็ว นายกรัฐมนตรี ญี่ปุ่น ชินโซอาเบะได้ยืนยันว่าผมและนายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงได้แสดงความวิตกกังวลเป็นอย่างมากเกี่ยวกับสถานการณ์ที่กำลังผันผวนอย่างซับซ้อนในทะเลตะวันออกเมื่อเร็วๆนี้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงสภาพแต่เพียงฝ่ายเดียวผ่านการปรับปรุงขอบเขตใหญ่และก่อสร้างฐานทัพในทะเลตะวันออก ผมจะผลักดันการเชื่อมโยงระหว่างสองประเทศเพื่อมุ่งสู่การธำรงความเป็นระเบียบเรียบร้อย ความมั่นคง ความปลอดภัยและเสรีภาพในการเดินเรือในทะเลตะวันออก”
นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุงและนายกรัฐมนตรี ชินโซอาเบะได้เห็นพ้องกับแถลงการณ์ขั้นพื้นฐานเกี่ยวกับการเสร็จสิ้นการเจรจาทวิภาคีระหว่างเวียดนามกับญี่ปุ่นเกี่ยวกับข้อตกลงหุ้นส่วนภาคพื้นแปซิฟิกหรือทีพีพี นายกรัฐมนตรี เหงียนเติ๊นหยุง ชื่นชมส่วนร่วมของญี่ปุ่นต่อผลสำเร็จของการประชุมผู้นำแม่โขง-ญี่ปุ่นครั้งนี้โดยผ่านยุทธศาสตร์โตเกียว 2015 โดยกำหนดแนวทางของกลไกร่วมมือนี้ในระยะต่อไป
หลังการเจรจา นายกรัฐมนตรีทั้งสองท่านได้เป็นสักขีพยานในพิธีลงนามข้อตกลงฉบับต่างๆ./.
แถ่งจุง-ผู้สื่อข่าวของวีโอวี

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด