นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ไปเยือนครอบครัวผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายในจังหวัดเกิ่นเทอ

(VOVworld) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 69 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ เมื่อบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้า นโยบายในนครเกิ่นเทอ

นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ไปเยือนครอบครัวผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายในจังหวัดเกิ่นเทอ - ảnh 1
นายกรัฐมนตรี เหงวียนซวนฟุก ไปเยือนครอบครัวผู้ที่อยู่ในเป้านโยบายในจังหวัดเกิ่นเทอ

(VOVworld) - ในโอกาสรำลึกครบรอบ 69 ปีวันทหารทุพพลภาพและพลีชีพเพื่อชาติ เมื่อบ่ายวันที่ 22 กรกฎาคม นาย เหงวียนซวนฟุก นายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปเยือนและมอบของขวัญให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายในนครเกิ่นเทอ โดยได้แสดงความประสงค์ว่า สมาชิกครอบครัวฯจะสานต่อเกียรติประวัติแห่งการปฏิวัติ เป็นตัวอย่างที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวันเพื่อมีส่วนร่วมสร้างสรรค์และพัฒนาถิ่นเกิด พร้อมทั้งกำชับให้ทางการปกครอง พรรคสาขาจังหวัด แนวร่วมปิตุภูมิ รวมทั้งคณะและองค์การทางสังคมในท้องถิ่นให้ความสนใจดูแลเอาใจใส่ชีวิตความเป็นอยู่ทั้งด้านวัตถุและจิตใจให้แก่ครอบครัวที่อยู่ในเป้านโยบายและผู้ที่บำเพ็ญประโยชน์ต่อชาติบ้านเมืองในท้องถิ่น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด