นโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงานท่ามกลางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก

(VOVWORLD) - เมื่อเช้าวันที่ 26 พฤศจิกายน ณ กรุงฮานอย กระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมได้ร่วมกับกระทรวงเศรษฐกิจสวิสเซอร์แลนด์และองค์การแรงงานระหว่างประเทศ หรือ ILO จัดการสัมมนา “นโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงานและความจำเป็นของการยกระดับทักษะความสามารถท่ามกลางการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก” 

ในการนี้ นาย หยวานเมาเหยียบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพลภาพและสังคมได้เผยว่า“ในสภาวการณ์ที่เวียดนามเข้าร่วมข้อตกลงการค้าเสรีฉบับใหม่และผลกระทบจากการปฏิวัติอุตสาหกรรม 4.0 เวียดนามควรพิจารณาและประเมินเพื่อปรับปรุงนโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงานให้เหมาะสม ซึ่งสิ่งนี้ถูกระบุในอย่างชัดเจนในมติที่ 27 ของคณะกรรมการส่วนกลางเกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายประกันสังคม มติที่ 28 เกี่ยวกับการปรับปรุงนโยบายเงินเดือน ส่วนการประกันการว่างงานก็ควรได้รับการปรับปรุงให้เป็นกลไกบริหารตลาดแรงงาน ผลักดันกลไกการสนทนาและเจรจาระหว่างสถานประกอบการเกี่ยวกับปัญหาความสัมพันธ์ระหว่างผู้ใช้แรงงานกับนายจ้าง”

ที่ประชุมได้เน้นพิจารณานโยบายเกี่ยวกับตลาดแรงงานของเวียดนาม ยุทธศาสตร์การยกระดับทักษะความสามารถ การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างสวิสเซอร์แลนด์กับเวียดนามเกี่ยวกับกลไกตลาดแรงงาน ยุทธศาสตร์การพัฒนาตลาดแรงงานเพื่อสร้างงานทำอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด