นโยบายเฉพาะให้แก่ศูนย์บ่มสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลี

(VOVWorld)-นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ตัดสินใจปฏิบัติกลไกและนโยบายเฉพาะในการพัฒนาศูนย์บ่มสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลีในนครเกิ่มเทอเป็นการนำร่อง
นโยบายเฉพาะให้แก่ศูนย์บ่มสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลี - ảnh 1
(VOVWorld)-นายกรัฐมนตรีเวียดนามได้ตัดสินใจปฏิบัติกลไกและนโยบายเฉพาะในการพัฒนาศูนย์บ่มสอนเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเวียดนาม-สาธารณรัฐเกาหลีในนครเกิ่มเทอเป็นการนำร่อง  โครงการดังกล่าวได้รับการปฏิบัติในเขตอุตสาหกรรมโอมน นครเกิ่นเทอในพื้นที่๒๐๐เฮกตาร์ด้วยเงินช่วยเหลือในรูปให้เปล่าของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี  โดยกลไกและนโยบายเฉพาะในการพัฒนาโครงการดังกล่าวเช่น การให้สิทธิพิเศษให้แก่ศูนย์บ่มสอน ให้สิทธิพิเศษด้านภาษีเพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการ  สถานประกอบการยังได้รับความช่วยเหลือในการวิจัยวิทยาศาสตร์ พัฒนาเทคโนโลยีและฝึกอบรมบุคลากร  สถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จจะได้รับใบรับรองสถานประกอบการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามกำหนด.
ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด