“บทบาทของสตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผสมผสานกับระหว่างประเทศ”

(VOVworld)-เช้าวันที่25มิถุนายน กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำกรุงฮานอยได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผสมผสานกับระหว่างประเทศ

ส่วนนาง ประติภา เมห์ทา เจ้าหน้าที่ประสานงานของสหประชาชาติประจำเวียดนามได้แสดงความเห็นว่า ในเวลาที่ผ่านมาเวียดนามได้ประสบความคืบหน้าใหม่ๆเพื่อมุ่งบรรลุเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษต่างๆรวมทั้งการแก้ปัญหาความยากจน การศึกษา ความเสมอภาคทางเพศและการดูแลเอาใจใส่เรื่องสุขภาพเด็กเป็นต้น ซึ่งมีน้อยประเทศที่ประสบความสำเร็จดังเช่นเวียดนาม./.

“บทบาทของสตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผสมผสานกับระหว่างประเทศ” - ảnh 1
การสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผสมผสานกับระหว่างประเทศ
(gdtd.vn)

(VOVworld)-เช้าวันที่25มิถุนายน กระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประจำกรุงฮานอยได้จัดการสัมมนาเกี่ยวกับบทบาทของสตรีในการพัฒนาอย่างยั่งยืนและผสมผสานกับระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการเสร็จสิ้นระยะแรกของโครงการมอบอำนาจให้แก่สตรีภายใต้การอุปถัมภ์ของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยกระทรวงการต่างประเทศเวียดนามเหงวียนเฟืองงาได้กล่าวว่าเพื่อปฏิบัติเป้าหมายของยุทธศาสตร์ของประเทศเกี่ยวกับการพัฒนาและผสมผสาน จำเป็นต้องส่งเสริมทุกแหล่งพลังรวมทั้งพลังจากสตรี การประชุมครั้งนี้มีความหมายพิเศษ เป็นการเสร็จสิ้นโครงการร่วมมือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติเกี่ยวกับการยกระดับทักษะการบริหารของสตรีในกระบวนการผสมผสานทางเศรษฐกิจด้วยผลสำเร็จที่ดีงาม  ซึ่งในระหว่างดำเนินโครงการเป็นเวลา5ปีรวมกิจกรรมกว่า200รายการในทุกระดับท้องถิ่นและในหลากหลายรูปแบบ ได้ช่วยให้กระทรวงการต่างประเทศเวียดนามมีโอกาสกระชับความร่วมมือกับกระทรวงหน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น มีส่วนร่วมในภารกิจด้านความเสมอภาคทางเพศและความก้าวหน้าของสตรีเวียดนาม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด