บทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการรณรงค์และตรวจสอบการสร้างสรรค์ชนบทใหม่

(VOVWORLD) -เช้าวันที่15สิงหาคม ณ กรุงฮานอย แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้จัดการเสวนาภายใต้หัวข้อ “บทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการรณรงค์และตรวจสอบการสร้างสรรค์ชนบทใหม่-สถานการณ์และมาตรการ”

บทบาทของแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามในการรณรงค์และตรวจสอบการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ - ảnh 1 ภาพของการประชุม

ในการนี้ บรรดาผู้แทนได้เห็นว่า ในเวลาที่ผ่านมา ผ่านการประชาสัมพันธ์และการรณรงค์ให้ประชาชนสร้างสรรค์ชนบทใหม่ แนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามทุกระดับได้ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าร่วมขบวนการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ส่งเสริมจิตใจแห่งความสามัคคีและช่วยเหลือจุนเจือกันในการพัฒนาการผลิตและการแก้ปัญหาความยากจน ระดมแหล่งพลังต่างๆเพื่อสร้างสรรค์โครงสร้างพื้นฐาน เช่น การบริจาคที่ดินเพื่อก่อสร้างถนนและกิจการต่างๆ การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยในเขตชนบท

นาย เหงวียนหายนาม ประธานคณะกรรมการประชาชนอำเภองีซวน จังหวัดห่าติ๋งได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนารูปแบบเขตชุมชนในการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ โดยยืนยันว่า ถ้าได้รับการสนับสนุนจากประชาชน การสร้างสรรค์เขตชุมชนชนบทใหม่จะประสบผลงานในระดับสูง  “ในตำบลงีซวน พวกเราได้วางโครงการเพิ่มรายได้ให้แก่ประชาชนและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในชนบท สร้างสรรค์บรรยากาศวัฒนธรรมในเขตชนบท  ที่อำเภองีซวน ทุกหมู่บ้านต่างมีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและเอกสารที่ส่งถึงอำเภอและหมู่บ้านได้รับการเก็บรักษาบนอินเตอร์เน็ต”

ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย เจิ่นแทงเหมิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนามได้เผยว่า ในเวลาที่จะถึง แนวร่วมปิตุภูมิทุกระดับต้องเน้นประชาสัมพันธ์และส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ชนบทใหม่ ซึ่งไม่พียงแต่เป็นการลงทุนของรัฐเท่านั้นหากยังเป็นความรับผิดชอบของประชาชนและหน่วยงานทุกระดับอีกด้วย.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด