บรรดาผู้แทนรัฐสภาตั้งความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่

(VOVWorld)-บ่ายวันที่๒๘กรกฎาคม   รัฐสภาได้อนุมัติข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและสมาชิกอื่นๆของรัฐบาล  
บรรดาผู้แทนรัฐสภาตั้งความหวังต่อรัฐบาลชุดใหม่ - ảnh 1
นาย เหงวียนแถ่งกง ผู้แทนรัฐสภาของจังหวัดนิงบิ่ง
(VOVWorld)-บ่ายวันที่๒๘กรกฎาคม   รัฐสภาได้อนุมัติข้อเสนอของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการแต่งตั้งรองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีและสมาชิกอื่นๆของรัฐบาล  โดยแสดงความเชื่อมั่นว่า รัฐบาลชุดใหม่จะมีการเปลี่ยนแปลงใหม่อย่างเข้มแข็งและชี้ขาดเพื่อช่วยให้ประเทศฟันฝ่าอุปสรรค์และประสบความสำเร็จในการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก  พร้อมทั้ง แสดงความประสงค์ว่า รัฐบาลชุดใหม่จะบรรลุความคืบหน้าในการปรับปรุงระเบียบราชการ แก้ไขปัญหาต่างๆเช่น ปัญหาสวัสดิการสังคม  ความปลอดภัยด้านอาหารและการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นที่ได้รับความสนใจจากประชามติในเวลาที่ผ่านมา นาย ฟานเหงวียนญือเคว ผู้แทนรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้ตั้งความหวังต่อองค์กรรัฐบาลสมัยที่๑๔  “ผมเห็นพ้องเกี่ยวกับข้อสรุปของนายกรัฐมนตรี  โดยหวังว่า รัฐบาลชุดใหม่จะดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบ คล่องตัวและโปร่งใส  พิจารณาทุกปัญหาและถือชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดเพื่อนำความเจริญรุ่งเรืองมาให้แก่ประเทศและชีวิตที่อิ่มหนำผาสุกมาให้แก่ประชาชน”
บรรดาผู้แทนรัฐสภาได้แสดงความประสงค์ว่า รัฐบาลชุดใหม่จะส่งเสริมความคล่องตัวและชี้ขาด  โดยไม่เพียงแต่สร้างนิมิตหมายในวาระดำรงตำแหน่งของตนเท่านั้น หากยังมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศและปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นอีกด้วย.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด