บรรยากาศการลงทุนของเวียดนามจะได้รับการปรับปรุงผ่านข้อคิดริเริ่มเวียดนาม-ญี่ปุ่น

(VOVWORLD) - บ่ายวันที่ 2 สิงหาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงวางแผนและการลงทุนได้ประสานกับระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและญี่ปุ่นจัดการประชุมประเมินกึ่งวาระครั้งที่ 2 เพื่อหารือเกี่ยวกับ 7 กลุ่มปัญหาในแผนปฏิบัติการข้อคิดริเริ่มญี่ปุ่น-เวียดนามระยะที่ 6 ซึ่งหนึ่งในเนื้อหาใหญ่ที่ญี่ปุ่นเสนอในการประชุมครั้งนี้คือปัญหาแรงงานและเงินเดือน
บรรยากาศการลงทุนของเวียดนามจะได้รับการปรับปรุงผ่านข้อคิดริเริ่มเวียดนาม-ญี่ปุ่น - ảnh 1ภาพการประชุม (vietnamplus) 

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับมาตรการและกระบวนการกำหนดเงินเดือนขั้นต่ำให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานและประกาศให้แรงงานได้รับทราบ พร้อมทั้งวิเคราะห์เป้าหมายด้านเศรษฐกิจและตัวเลขการตรวจสอบที่ใช้สำหรับพิจารณาเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำ ญี่ปุ่นและเวียดนามจะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในช่องของการพิจารณาเกณฑ์เงินเดือนขั้นต่ำและเอกสารแนะนำการปฏิบัติกฎหมาย

ในการประชุม ตัวแทนของกลุ่มปฏิบัติข้อคิดริเริ่มเวียดนาม-ญี่ปุ่นได้หารือถึงเนื้อหาต่างๆ เช่นโลจิสติกส์ การขนส่ง การบริการ การช่วยเหลือสถานประกอบการขนาดกลางและขนาดย่อม ข้อกำหนดสำหรับนักลงทุนต่างประเทศในกฎหมายการลงทุน กฎหมายสถานประกอบการ กฎหมายที่ดินและกฎหมายฉบับอื่นๆที่เกี่ยวข้องถึงการลงทุนและการประกอบธุรกิจ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด