บริหารควบคุมอาหารเสริมและค่ายารักษาโรคอย่างเข้มงวด

(VOVworld) – ร่างกฎหมายเภสัชกรรมต้องเพิ่มเติมมาตรการบริหารค่ายารักษาโรคบนพื้นฐานวิเคราะห์เหตุผลทำให้ค่ารักษาโรคบางรายการยังอยู่ในระดับสูง นั่นคือ ปัญหาการผูกขาดเพื่อเพิ่มค่า มีคนกลางหลายขั้นและมีการทุจริตในการออกใบสั่งยา

บริหารควบคุมอาหารเสริมและค่ายารักษาโรคอย่างเข้มงวด - ảnh 1
สมาชิกรัฐสภากล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม

(VOVworld) – เช้าวันที่ 25 มีนาคม ในการหารือเกี่ยวกับร่างกฎหมายเภสัชกรรมฉบับแก้ไข สมาชิกรัฐสภาได้ให้ความสนใจเป็นพิเศษต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการบริหควบคุมค่ายารักษาโรคและอาหารเสริม นาง ฝ่ามแค้งฟองลาน สมาชิกรัฐสภานครโฮจิมินห์ได้เผยว่า ร่างกฎหมายเภสัชกรรมต้องเพิ่มเติมมาตรการบริหารค่ายารักษาโรคบนพื้นฐานวิเคราะห์เหตุผลทำให้ค่ารักษาโรคบางรายการยังอยู่ในระดับสูง นั่นคือ ปัญหาการผูกขาดเพื่อเพิ่มค่า มีคนกลางหลายขั้นและมีการทุจริตในการออกใบสั่งยา “ดิฉันขอเสนอให้เพิ่มเติมข้อกำหนดที่จำกัดหน่วยงานเป็นคนกลาง ส่วนโรงพยาบาลไม่เพียงแต่ต้องมีมาตรการประมูลรับเหมาเท่านั้น หากยังต้องมีข้อกำหนดเกี่ยวกับเพดานและกรอบของราคาที่กระทรวงสาธารณสุขและการประกันสาธารณสุขได้เจรจา สำหรับด้านวิชาชีพ ต้องจัดทำแผนการตรวจรักษาโรคอย่างพร้อมเพรียง จำกัดการใช้ยามากกว่าความจำเป็นและผลักดันบทบาทของสภายาและตรวจรักษาโรคถึงจะแก้ไขปัญหาทุจริตในการออกใบสั่งยาได้อย่างเด็ดขาด”
สำหรับการบริหารควบคุมอาหารเสริมและเครื่องสำอาง นาย โด๋วันแหว สมาชิกรัฐสภาจังหวัดท้ายบิ่งได้ย้ำว่า ในเวียดนาม อาหารเสริมถูกโฆษณาเป็นประจำและวางขายอย่างแพร่หลายตามร้ายขายยาจนอาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดเป็นยารักษาโรคได้ง่าย ดังนั้น ในเวลาที่จะถึง ต้องเพิ่มเติมข้อกำหนดเพื่อการบริหารที่เข้มงวดมากขึ้นต่อสินค้านี้ในกฎหมายความปลอดภัยด้านอาหารเพื่อแก้ไขปัญหาทุจริต
บรรดาสมาชิกรัฐสภายังแสดงความคิดเห็นต่อข้อกำหนดเกี่ยวกับการออกใบประกอบอาชีพเภสัชกรรม การลงทะเบียนจำหน่ายยา กำหนดระเบียบราชการตามแนวทางที่โปร่งใสและกระทัดรัด
ส่วนในช่วงบ่าย รัฐสภาจะหารือเกี่ยวกับเนื้อหาที่ยังมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันของร่างกฎหมายภาษีนำเข้าส่งออกฉบับแก้ไข.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด