ปฏิบัติตามโทรเลขของนายกรัฐมนตีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก

(VOVworld) –  ท่านหว่างจูงหายยังกำชับให้กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท้องถิ่นต่างๆชี้นำสำนักงานสื่อสารมวลชนทำการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนกไม่ให้ติดต่อสู่คน

 ปฏิบัติตามโทรเลขของนายกรัฐมนตีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก - ảnh 1
โทรเลขของนายกรัฐมนตีเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนก (Photo: dientuchinhphu)

(VOVworld) –  เมื่อวันที่๒๐เดือนนี้ สำนักนายกรัฐมนตรีได้ออกประกาศความเห็นชี้นำของท่านหว่างจูงหายรองนายกรัฐมนตีในการประชุมวีดีโอคอนเฟอร์เร้นซ์เกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกซึ่งตามนั้นกระทรวง หน่วยงานและท้องถิ่นต่างๆต้องปฏิบัติตามความต้องการและมาตรการที่ระบุในโทรเลขของนายกรัฐมนตรีพร้อมทั้งชี้นำการปฏิบัติงานที่เป็นรูปธรรมต่างๆ เช่น เร่งรัดประกาศใช้แผนปฏิบัติการของท้องถิ่นแต่ละแห่งเพื่อแก้ไขปัญหาโรคไข้หวัดนกในพื้นที่ เปิดการรณรงค์และช่วยเหลือการปฏิบัติ “เดือนทำความสะอาดฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันโรคไข้หวัดนก”ในทั่วประเทศตั้งแต่วันที่๒๒กุมภาพันธ์ถึงวันที่๒๑มีนาคมปี๒๐๑๔ 
 ท่านหว่างจูงหายยังกำชับให้กระทรวง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งท้องถิ่นต่างๆชี้นำสำนักงานสื่อสารมวลชนทำการประชาสัมพันธ์มาตรการป้องกันการระบาดของโรคไข้หวัดนก ไม่ให้ติดต่อสู่คนและแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์โรคระบาดเพื่อให้ประชาชนเข้าร่วมและร่วมมือในการป้องกันโรคระบาดในเชิงรุกเพื่อพัฒนาการเลี้ยงสัตว์อย่างยั่งยืน./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด