ปฏิบัติปีผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์มวลชนปี 2014

(VOVworld)–คณะกรรมการกลางพรรคสาขาของสำนักงานส่วนกลางเลือกหัวข้อ“ปีผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านการรณรงค์มวลชน”เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานด้านจิตสำนึกและปฏิบัติการของพรรคสาขาเกี่ยวกับงานด้านการ รณรงค์มวลชน

ปฏิบัติปีผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์มวลชนปี 2014 - ảnh 1
การประชุมปฏิบัติ “ปีผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์มวลชนปี 2014”

(VOVworld) – การประชุมปฏิบัติ “ปีผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่การรณรงค์มวลชนปี 2014” ซึ่งจัดโดยพรรคสาขาของสำนักงานส่วนกลางได้มีขึ้นในเช้าวันที่ 25 กุมภาพันธ์ ณ กรุงฮานอย
เพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมคณะกรรมการส่วนกลางครั้งที่ 7 สมัยที่ 11 เกี่ยวกับการผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่การชี้นำของพรรคต่อการรณรงค์มวลชนในสภาวการณ์ใหม่ คณะกรรมการกลางพรรคสาขาของสำนักงานส่วนกลางได้เลือกหัวข้อของการปฏิบัติงานในปี 2014 คือ “ปีผลักดันและเปลี่ยนแปลงใหม่งานด้านการรณรงค์มวลชน”เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานด้านจิตสำนึกและปฏิบัติการของพรรคสาขาเกี่ยวกับงานด้านการรณรงค์มวลชน ในการกล่าวปราศรัยต่อที่ประชุม นาย ด่าวหงอกยูง เลขาธิการพรรคสาขาสำนักงานส่วนกลางได้ย้ำว่าปีรณรงค์มวลชน 2014 จะได้รับการปฏิบัติอย่างกว้างลึกโดยมี 2 ก้าวกระโดด 1คือยกระดับจิตสำนึก กำหนดบทบาท ความรับผิดชอบของพรรคสาขา ผู้นำของสำนักงาน หน่วยงาน คณะกรรมการบริหาร คณะ เจ้าหน้าที่ข้าราชการ สมาชิกพรรค สมาชิกกองเยาวชนและแรงงาน โดยเฉพาะผู้นำพรรคสาขา องค์การและหน่วยงาน 2คือผลักดันงานด้านการรณรงค์มวลชนของสำนักงานของรัฐโดยเน้นถึงการปฏิบัติระเบียบประชาธิปไตยในพื้นฐาน ปฏิรูประเบียบราชการ ยกระดับประสิทธิภาพของการบริหารของรัฐโดยตั้งเป้าหมายสร้างสรรค์และปฏิบัติระเบียบราชการที่มีประชาธิปไตย มีระเบียบวินัย เปิดเผย โปร่งใสและมีความรับผิดชอบ./.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด