ปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ

(VOVWORLD) - เมื่อบ่ายวันที่ 10 พฤษภาคม ได้มีการปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติ 

ในการนี้ รองประธานสภาแห่งชาติต่องถิฟ้องได้เผยว่า ที่ประชุมได้พิจารณาเนื้อหาที่สำคัญๆ พร้อมทั้งเสนอให้รัฐบาล คณะกรรมาธิการของสภาแห่งชาติ เลขาธิการของสภาแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับปรุงร่างกฎหมายและรายงานตรวจสอบต่างๆตามข้อสรุปของคณะกรรมาธิการสามัญสภาแห่งชาติเพื่อแจ้งให้ผู้แทนสภาแห่งชาติทราบและเตรียมพร้อมให้แก่การประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 ที่จะมีขึ้นในวันที่ 20 พฤษภาคม

ก่อนหน้านั้น ที่ประชุมได้แสดงความคิดเห็นต่อการเข้าร่วมอนุสัญญาที่ 98 ขององค์การแรงงานระหว่างประเทศเกี่ยวกับหลักสิทธิการจัดกิจกรรมและการเจรจาในหมู่คณะ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด