ปิดการประชุมคณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาครั้งที่50

(VOVworld)- วันที่12กรกฎาคม การประชุมครั้งที่50คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาสมัยที่13ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังดำเนินการประชุมเป็นเวลา2วัน

(VOVworld)- วันที่12กรกฎาคม การประชุมครั้งที่50คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาสมัยที่13ได้เสร็จสิ้นลงภายหลังดำเนินการประชุมเป็นเวลา2วันโดยที่ประชุมได้หารือและเห็นพ้องร่างเนื้อหาและระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาสมัยที่14 รายงานของรัฐบาลเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและงบประมาณ6เดือนต้นปี การปฏิบัติหน้าที่ใน6เดือนที่เหลือของปี2016 ที่ประชุมยังแสดงความเห็นต่อร่างการปรับปรุงโครงการร่างกฎหมายและกฤษฏีกาปี2016และ2017 ร่างแผนการตรวจสอบของรัฐสภาและคณะกรรมาธิการสามัญรัฐสภาปี2017 เป็นต้น.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด