ปิดการประชุมครั้งที่ 12 คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภา

(VOVWORLD) -วันที่ 12 กรกฎาคม คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้เสร็จสิ้นการประชุมครั้งที่ 12 ภายใต้อำนวยการของประธานรัฐสภาเหงียนถิกิมเงิน 

ในการกล่าวปราศรัยในพิธีปิด นางเหงียนถิกิมเงินได้เสนอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับฟังความคิดเห็นของคณะกรรมาธิการฯเสร็จสิ้นมติ รายงานและเอกสารที่เกี่ยวข้องถึงเนื้อหาที่คณะกรรมาธิการฯได้แสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ พร้อมทั้งเตรียมกรอบรายงานแจ้งข้อสรุปเกี่ยวกับเนื้อหาต่างๆ และเรียกร้องให้ผู้แทนรัฐสภาให้ความสนใจ ติดตามและยื่นข้อเสนอต่างๆอย่างทันการณ์เพื่อให้รัฐบาลแก้ไขและช่วยเหลือ โดยเฉพาะต้องไม่ให้เกิดปัญหาความอดอยากในเขตชนกลุ่มน้อย ก่อนหน้านั้น คณะกรรมาธิการสามัญแห่งรัฐสภาได้แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโครงการที่จะใช้พันธบัตรสำรองของรัฐบาลระยะปี 2012-2015 และโครงการก่อสร้างโรงเรียนถาวร.

คำติชม

ข่าวที่เกี่ยวข้อง
ข่าวอื่นในหมวด