ปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14

(VOVWORLD) -เช้าวันที่ 15 มิถุนายน ณ อาคารสภาแห่งชาติ ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 ได้ประชุมนัดสุดท้าย
ปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 - ảnh 1ปิดการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14 (Photo quochoi.vn)

นางเหงียนถิกิมเงิน ประธานสภาแห่งชาติได้กล่าวปิดการประชุมโดยย้ำว่า ในการประชุมครั้งนี้ สภาแห่งชาติได้อนุมัติกฎหมาย 7 ฉบับเพื่อปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ สิทธิมนุษยชน สิทธิและหน้าที่ขั้นพื้นฐานของพลเมือง การปกป้องงานด้านกลาโหมและความมั่นคง เป็นต้น พร้อมทั้งแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมาย 8 ฉบับ ผู้แทนสภาแห่งชาติทุกคนได้หารืออย่างตรงไปตรงมา ด้วยสติปัญญาและความรับผิดชอบสูงเพื่อพิจารณาอนุมัติกฎหมายฉบับต่างๆด้วยเสียงสนับสนุนข้างมาก สำหรับร่างกฎหมายเขตบริหารราชการ – เศรษฐกิจพิเศษ หลังรวบรวมความคิดเห็นของผู้แทนสภาแห่งชาติ ประชาชนทุกชั้นชนและผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง สภาแห่งชาติได้ตัดสินใจเลื่อนเวลาอนุมัติไปในการประชุมครั้งต่อไปเพื่อเพิ่มเวลาพิจารณาและปรับปรุงกฎหมายฉบับนี้ให้มีความสมบุรณ์

ที่ประชุมยังมีการประเมินเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการปฏิบัติแผนการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคม งบประมาณแผ่นดินปี 2017 และสถานการณ์ปฏิบัติแผนปฏิบัติการในช่วงต้นปี 2018 พร้อมทั้งตั้งกระทู้ถามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมและขนส่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ทหารทุพพลภาพและสังคม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาและฝึกอบรม นางเหงียนถิกิมเงินเผยว่า            “ผลการประชุมครั้งนี้แสดงให้เห็นว่า การดำเนินงานของสภาแห่งชาตินับวันมีความผูกพันใกล้ชิดกับประชาชนมากขึ้น ได้รับความสนใจจากผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและประชาชน ซึ่งพวกเขาได้ติดตามและแสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมาและสร้างสรรค์ สภาแห่งชาติรับฟังความคิดเห็นที่ถูกต้องเพื่อปรับปรุงและยกระดับคุณภาพของกฎหมายและมติฉบับต่างๆให้มีความสมบูรณ์มากขึ้น ชื่นชมจิตใจความรักชาติและความสนใจเป็นอย่างมากของประชาชนต่อปัญหาสำคัญๆของประเทศ พร้อมทั้งประณามการฉวยโอกาสจากประชาธิปไตยเพื่อใส่ร้ายป้ายสีและยุยงปลุกปั่นก่อความไม่สงบในสังคม ซึ่งส่งผลกระทบในทางลบต่อชีวิตของประชาชน การผลิตและประกอบธุรกิจของสถานประกอบการและการดำเนินงานของสำนักงานและองค์การต่างๆ”

ในบ่ายวันเดียวกัน นายเหงียนแห่งฟุ๊ก เลขาธิการและปลัดสำนักสภาแห่งชาติได้เป็นประธานในการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 5 สมัยที่ 14.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด