ปิดการประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ

(VOVWORLD-เมื่อบ่ายวันที่28กันยายน ณ กรุงเก่าเว้ การประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจได้เสร็จสิ้นลงด้วยผลสำเร็จอย่างงดงาม ซึ่งเป็นกิจกรรมหลักในกรอบฟอรั่มสตรีและเศรษฐกิจเอเปกปี2017
ปิดการประชุมเกี่ยวกับการสนทนาระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนเกี่ยวกับสตรีและเศรษฐกิจ - ảnh 1 บรรดาผู้แทนที่เข้าร่วมการประชุม

โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เช่น การเข้าร่วมของสตรีในด้านเศรษฐกิจ การเงินและสังคม พลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและรอบด้าน นักธุรกิจหญิงในตลาดโลกที่กำลังมีการเปลี่ยนแปลง ผลักดันสถานประกอบการของสตรีในยุคดิจิตอลและสร้างสรรค์วิสัยทัศน์เกี่ยวกับการมอบอำนาจด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีในภูมิภาคเอเชีย – แปซิฟิกและโลก  ซึ่งเป็นปัญหาที่ได้รับความสนใจจากสมาชิกและมีส่วนร่วมที่เป็นรูปธรรมต่อการปฏิบัติยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจ-สังคมเวียดนามจนถึงปี2020  เอกอัครราชทูต เหงวียนเหงวียดงา ที่ปรึกษาระดับสูงของคณะเลขาธิการแห่งชาติเอเปก2017ได้เผยว่า “พวกเราต้องยืนยันอีกครั้งว่า เอเปกจะเดินหน้าในการผลักดันความเสมอภาคทางเพศและการมอบอำนาจด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรีและการมีส่วนร่วมของสตรีในการพัฒนาเศรษฐกิจ  ต้องมีปฏิบัติการที่เป็นรูปธรรมเพื่อปฏิบัติเป้าหมายต่างๆของเอเปกในเวลาที่จะถึง นอกเหนือจากการสร้างสรรค์วิสัยทัศน์ ต้องให้ความสนใจต่อปัญหาความเสมอภาคทางเพศและการเพิ่มสิทธิด้านเศรษฐกิจให้แก่สตรี  นี่ก็เป็นเป้าหมายเพื่อให้เอเปกพัฒนาอย่างคล่องตัวและยั่งยืน”

ที่ประชุมเห็นว่า การมอบอำนาจให้แก่สตรี การผลักดันการเข้าร่วมของสตรีในด้านเศรษฐกิจเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งและรอบด้านของเอเปก.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด