ปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ

(VOVWORLD) - เช้าวันที่ 22 กันยายน ในวันที่ 2 ของการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยธรรมชาติครั้งที่ 11 ณ เมืองวิง จังหวัดเหงะอาน ตัวแทนของเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้ เปลี่ยนแปลงใหม่วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อรับมือกับสถานการณ์ภัยธรรมชาติที่นับวันรุนแรงมากขึ้น และยากที่จะพยากรณ์ได้ 
ปิดการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ - ảnh 1การประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสเอเปกเกี่ยวกับการบริหารจัดการภัยธรรมชาติ (baonghean.vn

บทปราศรัยได้เสนอข้อคิดริเริ่มใหม่ๆเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการภัยธรรมชาติในเวลาที่จะถึง นาย เจิ่นกวางหว่าย อธิบดีทบวงการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติสังกัดกระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทได้แสดงความเห็นว่า “เมื่อเร็วๆนี้ ข้อมูลด้านการประชาสัมพันธ์ของพวกเราได้รับการเผยแพร่ไปยังเขตทุรกันดารและเขตที่อยู่ห่างไกลความเจริญ พวกเรากำลังประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติ เช่นข้อมูลเกี่ยวกับภัยธรรมชาติผ่านระบบของเครือขายให้บริการอินเตอร์เน็ต ทางทบวงฯกำลังพิจารณาการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น facebook และเครือข่ายอื่นๆเพื่อจัดสรรข้อมูลให้แก่ประชาชนให้เร็วที่สุด ตลอดจนรับข้อมูลจากประชาชนที่ส่งถึงสำนักงานส่วนกลางและสำนักงานป้องกันและรับมือกับภัยธรรมชาติในท้องถิ่นเพื่อเกาะติดสถานการณ์ของประชาชนในเขตที่ต้องได้รับการช่วยเหลือเมื่อเกิดภัยพิบัติ ซึ่งบนพื้นฐานนี้จะมีมาตรการแก้ไขอย่างทันการณ์เพื่อรักษาความปลอดภัยทั้งด้านชีวิตและทรัพย์สินให้แก่ประชาชนและรัฐ”

เช้าวันเดียวกัน ที่ประชุมได้เสร็จสิ้นลง โดยบรรดาผู้แทนได้เห็นพ้องเกี่ยวกับ “ข้อเสนอร่วม” เพื่อส่งถึงผู้นำของเศรษฐกิจสมาชิกเอเปกเพื่อให้ความสนใจ ผลักดันกิจกรรมร่วมมือ พัฒนาและเปลี่ยนแปลงใหม่เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อให้การช่วยเหลืองานด้านการป้องกันและรับมือภัยธรรมชาติในเศรษฐกิจสมาชิกอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด