ปิดงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งที่ 13

(VOVWORLD) - เมื่อค่ำวันที่ 5 พฤษภาคม ณ เมืองวิง จังหวัดเหงะอาน งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งที่ 13 ปี 2018 ภายใต้หัวข้อ “วิทยุกระจายเสียงกับภารกิจการพัฒนาเป็นประเทศอุตสาหกรรมที่ทันสมัยและการผสมผสานเข้ากับกระแสโลก” โดยสถานีวิทยุเวียดนามและสถานีวิทยุและโทรทัศน์จังหวัดเหงะอานเป็นผู้จัดได้เสร็จสิ้นลง
ปิดงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งที่ 13 - ảnh 1รายการออกอากาศสดของส่วนกระจายเสียงต่างประเทศได้รับรางวัลเหรียญทองใน งานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งที่ 13 ปี 2018

ในการนี้ ได้มีการมอบรางวัลต่างๆ ประกอบด้วย รางวัลเหรียญทอง 20 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 53 รางวัล รางวัลเหรียญทองแดง 72 รางวัลและรางวัลชมเชย 68 รางวัลให้แก่ผลงานในประเภทต่างๆ เช่น ละครวิทยุ สารคดี รายการวาไรตี้และรายการภาคภาษาชนกลุ่มน้อย โดยเฉพาะนับเป็นครั้งแรกที่มีการมอบรางวัลและสดุดีช่างเทคนิกที่มีส่วนร่วมจัดทำรายการต่างๆ

ในงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งนี้ ส่วนกระจายเสียงต่างประเทศแห่งชาติของสถานีวิทยุเวียดนาม วีโอวี5 ได้รับรางวัลเหรียญทอง 1 รางวัล รางวัลเหรียญเงิน 1 รางวัลและรางวัลเหรียญทองแดง 1 รางวัล นาย หวูหาย รองประธานสถานีวิทยุเวียดนามและหัวหน้าคณะกรรมการจัดงานได้ประเมินว่า

“ผลงานที่ส่งเข้าร่วมการประกวดมีคุณภาพดีมากและความแตกต่างระหว่างสถานีวิทยุส่วนกลางกับสถานีโทรทัน์และวิทยุส่วนท้องถิ่นก็มีไม่มาก ซึ่งในจำนวนรางวัลเหรียญทอง 20 รางวัล สถานีวิทยุเวียดนามได้รับ 8 รางวัล ส่วนสถานีโทรทัน์และวิทยุส่วนท้องถิ่นได้ 12 รางวัล เนื้อหาของผลงานที่ได้รับรางวัลครั้งนี้กล่าวถึงธุรกิจสตาร์ทอัพ การปฏิรูประเบียบราชการและการต่อต้านการทุตจริตคอร์รัปชั่น เป็นต้น”

โอกาสนี้ ได้มีการจัดพิธีส่งมอบหน้าที่จัดงานมหกรรมวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติครั้งที่ 14 ปี 2020 ให้แก่สถานีโทรทัศน์และวิทยุจังหวัดด่งท้าบ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด