ปรับปรุงกรอบทางนิตินัยเพื่อสนับสนุนการบริหารของรัฐต่อการวางผัง การบริหารและการใช้ที่ดิน

(VOVWORLD) - วันที่ 27 พฤษภาคม ที่ประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ได้รับฟังรายงานของคณะตรวจสอบการปฏิบัตินโยบายและกฎหมายเกี่ยวกับการวางผัง การบริหารและการใช้ที่ดินในตัวเมืองนับตั้งแต่กฎหมายที่ดินปี 2013 มีผลบังคับใช้จนถึงสิ้นปี 2018
ปรับปรุงกรอบทางนิตินัยเพื่อสนับสนุนการบริหารของรัฐต่อการวางผัง การบริหารและการใช้ที่ดิน - ảnh 1ภาพการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 

ตามรายงาน แนวทางและนโยบายของพรรค รัฐและรัฐบาลเกี่ยวกับการวางผัง การบริหารและการใช้ที่ดินในตัวเมืองได้รับการประกาศใช้อย่างทันการณ์ สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริง เป็นพื้นฐานให้แก่การประกาสใช้เอกสารกฎหมาย ปรับปรุงกรอบทางนิตินัยเพื่อสนับสนุนการบริหารของรัฐในการวางผัง การบริหารและการใช้ที่ดินในตัวเมือง

บรรดาผู้แทนสภาแห่งชาติได้เสนอให้สภาแห่งชาติ รัฐบาลทำการชี้นำเพื่อหลีกเลี่ยงสถานการณ์การขาดแคลนที่ดินสำหรับการพัฒนากิจการสาธารณูปโภค เช่นการศึกษา สาธารณสุขและการบันเทิง นาย ฝ่ามวันหว่า ผู้แทนสภาแห่งชาติจังหวัดด่งทาปได้เผยว่า “ผมขอเสนอให้รัฐบาลชี้นำการปฏิบัติการส่งมอบที่ดิน การให้เช่าที่ดินอย่างโปร่งใสเพื่อปฏิบัติโครงการเศรษฐกิจสังคมผ่านการประมูลสิทธิ์การใช้ที่ดิน ประมูลโครงการที่ใช้ที่ดิน วางผังการจัดสรรที่ดินในตัวเมืองให้สอดคล้องระหว่างที่ดินเพื่ออยู่อาศัย ที่ดินสำหรับการคมนาคม ที่ดินสาธารณะ เขตบันเทิง กีฬาและสาธารณสุข ควบคุมการปรับปรุงการวางผังอย่างเคร่งครัดเพื่อไม่ปล่อยให้เพิ่มการก่อสร้าง ค้ำประกันสภาพแวดล้อมในตัวเมือง สวนสาธารณะและที่จอดรถ ตลอดจนโครงสร้างทางสังคมอื่นๆ”

บรรดาผู้แทนยังเสนอให้สภาแห่งชาติพิจารณาแก้ไขกฎหมายที่ดินและกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงการลงทุน การลงทุนภาครัฐ สถานประกอบการ การประมูล ที่อยู่อาศัย ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การก่อสร้างและการวางผังเมือง โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวข้องถึงที่ดิน การเคลียร์พื้นที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่การผลิตประกอบธุรกิจ ตลอดจนการดึงดูดโครงการจากสถานประกอบการทั้งภายในและต่างประเทศ

ส่วนในช่วงบ่าย เลขาธิการสภาแห่งชาติ เหงียนแห่งฟุก ได้พบปะกับสื่อมวลชนเพื่อแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับกิจกรรมตั้งกระทู้ถามในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ซึ่งจะมีขึ้นในระหว่างวันที่ 4-6 มิถุนายน โดยมีการตอบกระทู้ถามของรองนายกรัฐมนตรี 3 ท่าน รัฐมนตรี 4 ท่านและผู้บริหารของหน่วยงาน 1 ท่าน

4 ด้านที่ผู้แทนสภาแห่งชาติเน้นตั้งกระทู้ถาม ประกอบด้วย ความมั่นคง ความเป็นระเบียบเรียบร้อย การก่อสร้าง การคมนาคมขนส่ง วัฒนธรรม ศิลปะและการท่องเที่ยว.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด