ประกาศข้อมูลเกี่ยวกับข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของป่า

(VOVWORLD) -เช้าวันที่8พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย กระทรวงการเกษตรและพัฒนาชนบทเวียดนามและคณะผู้แทนของสหภาพยุโรปหรืออียูประจำกรุงฮานอยได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศการเสร็จสิ้นการให้สัตยาบันข้อตกลงการเป็นหุ้นส่วนด้วยความสมัครใจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายป่าไม้ ธรรมาภิบาลและการค้าของป่าหรือVPA/FLEGT ซึ่งข้อตกลงดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้ในวันที่1มิถุนายนนี้

นาย เหงวียนก๊วกจิ อธิบดีทบวงป่าไม้ได้เผยว่า การปฏิบัติข้อตกลงดังกล่าวเป็นกิจกรรมแรกในการปฏิบัติคำมั่นร่วมมือระหว่างเวียดนามกับอียูในการแก้ไขการใช้ประโยชน์จากป่าอย่างผิดกฎหมายภายใต้กรอบกฎหมายของเวียดนามและกฎหมายสากลที่ทั้งสองฝ่ายให้ภาคี โดยห้ามการนำเข้า ส่งออก ใช้ประโยชน์ แปรรูปและค้าของป่าที่ผิดกฎหมายตามกฎหมายเวียดนามและกฎหมายสากล เพื่อปฏิบัติข้อตกลงนี้ เวียดนามจะเสร็จสิ้นการจัดทำเอกสารทางนิตินัยที่เกี่ยวข้องกับข้อตกลงดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วย การร่างมติเกี่ยวกับการรับรองไม้ที่ถูกกฎหมายเวียดนามเพื่อยื่นเสนอให้รัฐบาลพิจารณาประกาศในปลายปีนี้

นาย Bruno Angelet เอกอัครราชทูตและหัวหน้าคณะผู้แทนของอียูประจำเวียดนามได้เผยว่า เวียดนามเป็นประเทศที่2ในภูมิภาคเอเชียที่อียูลงนามข้อตกลงนี้ ต่อจากอินโดนีเซีย นับตั้งแต่ที่อินโดนีเซียปฏิบัติการออกใบอนุญาต FLEGT อัตราการส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ของอินโดนีเซียไปยังอียูเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ซึ่งการส่งออกผลิตภัณฑ์จากป่าไม้ของเวียดนามก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันเมื่อข้อตกลงดังกล่าวได้รับการปฏิบัติ อียูจะให้ความช่วยเหลือเวียดนามในการวางระบบ VNTLATและการออกใบอนุญาต FLEGT.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด