ประกาศคำสั่งของประธานประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 7 ฉบับที่สภาแห่งชาติได้อนุมัติ

(VOVWORLD) - สำนักประธานประเทศได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศคำสั่งของประธานประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 7 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14
ประกาศคำสั่งของประธานประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 7 ฉบับที่สภาแห่งชาติได้อนุมัติ - ảnh 1 ภาพการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน

เมื่อเช้าวันที่ 4 กรกฎาคม ณ ทำเนียบประธานประเทศ สำนักประธานประเทศได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเพื่อประกาศคำสั่งของประธานประเทศเกี่ยวกับร่างกฎหมาย 7 ฉบับที่ได้รับการอนุมัติในการประชุมสภาแห่งชาติครั้งที่ 7 สมัยที่ 14 ได้แก่ร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายธุรกิจประกันภัย กฎหมายลิขสิทธิ์ทางปัญญา ร่างกฎหมายการบริหารภาษีฉบับแก้ไข ร่างกฎหมายการลงทุนสาธารณะ ร่างกฎหมายสถาปัตยกรรม ร่างกฎหมายการศึกษาและร่างกฏหมายต่อต้านผลเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยร่างกฎหมายฉบับแก้ไขและเพิ่มเติมข้อกำหนดของกฎหมายธุรกิจประกันภัยจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนปี 2019  ร่างกฎหมายการบริหารภาษีฉบับแก้ไขและร่างกฎหมายสถาปัตยกรรมจะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่งวันที่ 1 กรกฎาคมปี 2020 ส่วนร่างกฏหมายต่อต้านผลเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคมปี 2020.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด