ประกาศผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งที่38เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด

(VOVWORLD) -บ่ายวันที่ 26 กรกฎาคม ณ กรุงฮานอย คณะกรรมการแห่งชาติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์และอาชญากรรมยาเสพติดและการค้าประเวณีสังกัดกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปได้จัดการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชนเกี่ยวกับผลการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งที่ 38 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดหลังการประชุมเป็นเวลา 2 วันตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม 

ในการนี้ พันเอกหว่างแองเตวียน หัวหน้าคณะผู้แทนเวียดนามและรองหัวหน้าสำนักงานดูแลปัญหายาเสพติดของกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไปเผยว่า ในฐานะเป็นเจ้าภาพของการประชุม เวียดนามได้เข้าร่วมอย่างเข้มแข็ง เป็นฝ่ายรุกและมีความรับผิดชอบในกรอบความร่วมมืออาเซียน ผลักดันความสัมพันธ์ร่วมมือกับบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียนและบรรดาประเทศหุ้นส่วนของอาเซียน โดยเฉพาะประเทศเพื่อนบ้านในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติด “เวียดนามได้จัดทำโครงการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อมีส่วนร่วมมากขึ้น ซึ่งสะท้อนคำมั่นทางการเมืองในระดับสูงของอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมยาเสพติดเพื่อร่วมกันสร้างสรรค์ประชาคมอาเซียนตามเจรตนารมณ์ “ให้คำมั่นต่อสู้และรับมืออย่างมีประสิทธิภาพกับปัญหายาเสพติดโลก”

ตามกำหนดการ ในกรอบการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนครั้งที่ 38 เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในวันที่ 27 กรกฎาคมจะมีการประชุมทาบทามความคิดเห็นกับ 5 ประเทศหุ้นส่วน ประกอบด้วย จีน สาธารณรัฐเกาหลี ญี่ปุ่น อินเดียและรัสเซียและการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนเกี่ยวกับการป้องกันอาชญากรรมข้ามชาติหรือ SOMTC + 3 เกี่ยวกับปัญหายาเสพติดเพื่อขยายความร่วมมือในด้านนี้ภายในกลุ่ม.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด