ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายฝั่งเวียดนามถึงปี 2020

VOVworld) – พิธีประกาศและปฏิบัติยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายฝั่งเวียดนามถึงปี 2020 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030

ประกาศยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายฝั่งเวียดนามถึงปี 2020 - ảnh 1
ชายฝั่งเวียดนาม

(VOVworld) – วันที่ 8 กรกฎาคม ณ นครซอกจัง กระทรวงทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมได้ประสานงานกับจังหวัดซอกจังและองค์การร่วมมือพัฒนาเยอรมนีหรือ GIZ ได้จัดพิธีประกาศและปฏิบัติยุทธศาสตร์การบริหารจัดการชายฝั่งเวียดนามถึงปี 2020 วิสัยทัศน์ถึงปี 2030 โดยจะมีการขยายขอบเขตตามรูปแบบการบริหารใหม่ที่ครอบคลุม 28 จังหวัดและนครริมฝั่งทะเลของเวียดนามแทนเมื่อก่อนที่มี 14 จังหวัดและนครริมฝั่งทะเลสังกัดโครงการ 158 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลเวียดนาม ตอบสนองความต้องการพัฒนาเศรษฐกิจ – สังคมอย่างยั่งยืนตามทัศนะใหม่คือ ให้ความเคารพต่อกฎของธรรมชาติ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจให้สอดล้องกับระบบนิเวศวิทยาของแต่ละท้องถิ่นและความสามารถในการปรับตัวเข้ากับการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ./.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด