ประกาศรายงานการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ปี 2018 ของสำนักงานภาครัฐ

(VOVWORLD) - วันที่ 25 เมษายน ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดการสัมมนา “พัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์-ประเมินผลงานและแลกเปลี่ยนบทเรียน ประสบการณ์ในการสร้างสรรค์รัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ของกระทรวง หน่วงานและท้องถิ่นต่างๆในปี 2018”
ประกาศรายงานการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอกนิกส์ปี 2018 ของสำนักงานภาครัฐ - ảnh 1 (vietnamplus)

ในการนี้ กรมคอมพิวเตอร์ของกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์ได้ประกาศ “รายงานประเมินระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวง หน่วยงานของรัฐบาล จังหวัดและท้องถิ่นต่างๆสังกัดส่วนกลางปี 2018” โดยกระทรวงการคลังอยู่อันดับหนึ่งเกี่ยวกับดัชนีประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงและสำนักงานสังกัดกระทรวง รองลงมาคือกระทรวงพาณิชย์และอุตสาหกรรมและกระทรวงสื่อสารและประชาสัมพันธ์

สำหรับสำนักงานสังกัดรัฐบาล นี่คือปีที่สองติดต่อกัน ที่หน่วยงานประกันสังคมเวียดนามอยู่อันดับ 1 เกี่ยวกับดัชนีประเมินระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รองลงมาคือสำนักข่าวเวียดนามและสถานีโทรทัศน์เวียดนาม

สำหรับระดับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศของจังหวัดและนครต่างๆสังกัดส่วนกลาง นครดานังอยู่อันดับ 1 รองลงมาคือจังหวัดเถื่อเทียนเว้

จากผลรายงาน บรรดาผู้เชี่ยวชาญได้วิเคราะห์ ประเมินการให้บริการสาธารณะออนไลน์ในสำนักงานภาครัฐในปัจจุบัน แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการจัดทำระบบบริหารและให้บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด