ประกาศรายงาน “กำหนดนโยบายใหม่ในด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา“

(VOVWORLD) - วันที่ 23 พฤษภาคม ณ กรุงฮานอย ได้มีการจัดพิธีประกาศรายงานของยูเนสโกปี 2018 ในหัวข้อกำหนดนโยบายใหม่ในด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา"
ประกาศรายงาน “กำหนดนโยบายใหม่ในด้านวัฒนธรรม ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนา“ - ảnh 1นาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนยูเนสโก ณ กรุงฮานอย (VNA) 

อนุสัญญาเกี่ยวกับการปกป้องและส่งเสริมความหลากหลายด้านวัฒนธรรมที่ยูเนสโกได้อนุมัติเมื่อปี 2005 ถือเป็นความพยายามปฏิบัติคำมั่นเกี่ยวกับการส่งเสริมความหลากหลายด้านวัฒนธรรมที่ถูกระบุในกฎบัตรของยูเนสโก ซึ่งเวียดนามได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาดังกล่าวเมื่อปี 2007

รายงานของยูเนสโกปี 2018 เป็นรายงานฉบับที่ 2 และเป็นกลไกการตรวจสอบผลการปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าว อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของประเทศสมาชิกในการผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรม ตลอดจนวิเคราะห์เกี่ยวกับอุปสรรคและปัญหาที่ยังคั่งค้างอยู่หลังการประกาศรายงานฉบับแรกเมื่อปี 2015

 ในฐานะประเทศสมาชิกที่มีความรับผิดชอบ เวียดนามได้เสร็จสิ้นการจัดทำรายงานแห่งชาติช่วงปี 2012 - 2015 เกี่ยวกับการปฏิบัติอนุสัญญาดังกล่าวตามกำหนด ในการนี้ นาย Michael Croft หัวหน้าสำนักงานตัวแทนยูเนสโก ณ กรุงฮานอยได้ย้ำว่ารายงานนี้แนะนำเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆเพื่อใช้ประโยชน์จากศักยภาพด้านอุตสาหกรรมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ซึ่งถือเป็นพลังขับเคลื่อนให้แก่การพัฒนาอย่างยั่งยืนและการพัฒนาบุคลิกภาพของมนุษย์ พวกเรามีความประสงค์ที่จะประกาศรายงานแห่งชาติของเวียดนามในระดับโลกเพื่อช่วยผลักดันการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยศักยภาพในเวียดนาม อีกทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่ดีของเวียดนาม ซึ่งถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก

นาย Michael Croft ยังเผยว่า เมื่อเดือนกันยายนปี 2016 เวียดนามได้อนุมัติยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมจนถึงปี 2020 วิสัยทัศน์จนถึงปี 2030 และหวังว่า รายงานของยูเนสโกปี 2018 จะช่วยเวียดนามประเมินผลงานที่ได้บรรลุและวางแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมวัฒนธรรมที่เต็มไปด้วยศักยภาพ.

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด