ประกาศรายชื่อสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12

(VOVworld)-นายเหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่11ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคฯอีกสมัย.

(VOVworld)-ในนามคณะประธานการประชุมสมัชชาใหญ่พรรคฯนาย ดิงห์เท้ฮวิง สมาชิกกรมการเมือง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาส่วนกลางได้อ่านรายงานผลการประชุมคณะกรรมการกลางพรรคสมัยที่12นัดแรกเกี่ยวกับการเลือกสมาชิกกรมการเมือง เลขาธิการใหญ่พรรค คณะเลขาธิการกลางพรรค หัวหน้าและสมาชิกคณะกรรมการตรวจตราส่วนกลางสมัยที่12 โดยสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12รวม19คนได้แก่

ประกาศรายชื่อสมาชิกกรมการเมืองพรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่12 - ảnh 1
รายนามสมาชิกกรมการเมืองพรรคฯ(Photo Dantri)

1.              นาย เหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคฯสมัยที่11และ12

2.              นาย เจิ่นด๋ายกวาง รัฐมนตรีกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป

3.              นาง เหงวียนถิกิมเงิน รองประธานรัฐสภา

4.              นาย โงซวนหลิก หัวหน้าทบวงการเมืองกองทัพประชาชนเวียดนาม 

5.              นาย โตเลิม รัฐมนตรีช่วยกระทรวงรักษาความมั่นคงทั่วไป

6.              นาย เหงวียนซวนฟุก รองนายกฯ

7.              นาย เหงวียนเถียนเญิน ประธานแนวร่วมปิตุภูมิเวียดนาม

8.              นาย ดิงเท้ฮวิง หัวหน้าคณะกรรมการประชาสัมพันธ์และการศึกษาส่วนกลาง

9.              นาย ฝามมิงห์ชิ้ง รองหัวหน้าคณะกรรมการบุคลากรส่วนกลาง

10.       นาง ต่องถิฟ้อง รองประธานรัฐสภา

11.       นาย เวืองดิ่งเหวะย์ หัวหน้าคณะกรรมการเศรษฐกิจส่วนกลาง

12.       นาย เจิ่นก๊วกเหวือง ปลัดสำนักคณะกรรมการกลางพรรค

13.       นายฝามบิ่งห์มิงห์ รองนายกฯและรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ

14.       นาง เจืองถิมาย หัวหน้าคณะกรรมาธิการปัญหาสังคมแห่งรัฐสภา

15.       นาย เจืองหว่าบิ่งห์ หัวหน้าผู้พิพากษาศาลประชาชนสูงสุด

16.   นาย เหงวียนวันบิ่งห์ ผู้ว่าการธนาคารชาติ

17.       นาย หวอวันเถือง รองเลขาธิการประจำคณะกรรมการพรรคสาขานครโฮจิมินห์

18.       นาย ดิงลาทัง รัฐมนตรีกระทรวงคมนาคมขนส่ง

19.       นาย หว่างจูงหาย รองนายกฯ

นายเหงวียนฟู้จ่อง เลขาธิการใหญ่พรรคคอมมิวนิสต์เวียดนามสมัยที่11ได้รับเลือกเป็นเลขาธิการใหญ่พรรคฯอีกสมัย.

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด