ประชาชนชื่นชมการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการตั้งและตอบกระทู้ถาม

(VOVWORLD) - ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศได้ประเมินในเชิงบวกต่อการตั้งและตอบกระทู้ถามผู้แทนสภาแห่งชาติผ่านทางสถานีโทรทัศน์และวิทยุในวันที่ 30 ตุลาคม

นาย เจืองดิ่งหั่ง ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งแขวงเฟือกเหี่ยบ นครบ่าเหรีย จังหวัดบ่าเหรีย-หวุงเต่าได้เผยว่า การประชุมสภาแห่งชาติครั้งนี้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ในการตั้งและตอบกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาล เช่น ไม่กำหนดเวลาตั้งและตอบกระทู้ถามและตั้งกระทู้ถามจนกว่าจะมีคำตอบที่ตรงตามคำถาม โดยเฉพาะปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจ เช่น ปัญหาที่ดิน ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การตัดสินคดีผิดพลาด

ส่วนนาย เหงวียนแหมงตว่าน ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งในแขวงเอียนนิง เมืองเอียนบ๊าย จังหวัดเอียนบ๊ายได้ให้ข้อสังเกตว่า“ในการประชุมครั้งนี้ มีการตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลพร้อมกัน มิใช่ตั้งกระทู้ถามสมาชิกรัฐบาลเป็นรายบุคคล ซึ่งดีมากเพราะการที่หัวหน้าหน่วยงานต่างๆตอบคำถามร่วมกันจะช่วยวิเคราะห์ปัญหาต่างๆจากหลายมุมมองอย่างสมบูรณ์ การตอบกระทู้ถามในวันนี้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เป็นจริงและเป็นปัญหาที่ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่ง เช่น การป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอปรัปชั่น กฎหมายที่อยู่อาศัย ภาษีนำเข้ารถยนต์ การดูแลสุขภาพและปัญหามลภาวะสิ่งแวดล้อม เป็นต้น”

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คำติชม

ข่าวอื่นในหมวด